Nu vet vi hur man får 350 företagare att lägga
35 000 timmar under två år på företagsutveckling.

Nu vet vi hur man får 350 företagare att lägga 35 000 timmar under två år på företagsutveckling.

RIKTLINJER LEVERANTÖRER

Våra leverantörer – En viktig del av framgången

EU- projektet Affärskompetens Nu erbjöd 2016  2019 de deltagande företagen ett antal olika insatser, bland annat utbildning inom företagsutvecklande ämnen vid 427 olika tillfällen. För detta upphandlade vi extern kompetens i form av utbildare och föreläsare. De flesta av våra utbildare följde oss under hela projektet, medan vissa upphandlades för enstaka inspirationsföreläsningar.

För att säkerställa att alla våra utbildare arbetade enligt vår pedagogiska modell fick varje upphandlad utbildare ett dokument som beskrev vårt arbetssätt.  KLICKA HÄR (Länk till  manualen)

AKTIVITETER INOM PROJEKTET

 1. UTBILDNINGAR
  Vänder sig till alla deltagare i projektet – både företagsledare/ägare och deras anställda.
  Små grupper, ca 10-15 deltagare/tillfälle. Mycket interaktivitet, många övningar som gör att teoripassen lättas upp och användbarheten ökar. Ämnena är s.k. företagarämnen, ej branschspecifika.
 2. FÖRELÄSNINGAR
  Vänder sig till alla deltagare – både företagsledare/ägare och deras anställda.
  Stora grupper, ca 50-70 deltagare/tillfälle. En föreläsning innebär inte alls lika mycket interaktivitet som en utbildning. Både information och inspiration.
 3. NÄTVERKSTRÄFFAR
  Vänder sig till alla deltagare – både företagsledare/ägare och deras anställda.
 4. UPPFÖLJNINGAR INDIVIDUELLT
  Vänder sig till företagsledare/ägare. Projektets affärsutvecklare håller i dessa.
 5. UPPFÖLJNING I GRUPP (ERFARENHETSUTBYTE)
  Vänder sig till företagsledare/ägare. Projektets affärsutvecklare leder dessa möten.