Projektets Affärsutvecklare

Projektets Affärsutvecklare

Under projektes genomförendefas, november 2016 till mars 2019, hade alla företagsledare som deltog i projektet möjlighet att boka personliga möten med sin affärsutvecklare. Projektet är nu avslutat, men vill du kontakta din affärsutvecklare eller någon annan i projektgruppen finns deras kontaktupppgifter här >>

Leif Bäckström

Före detta bankchef med totalt 39 år inom bank. Leif har även arbetat i många år som affärsrådgivare i Nyföretagarcentrum. Mångårig erfarenhet av ledarskap och finansiering. Leif är djupt rotad i näringslivsfrågor, med tidigare styrelseuppdrag i Tierps företagare och Näringsliv i Samverkan. Brinner för frågan om hur näringsliv och skola ska hitta samarbetsformer som hjälper eleven till ett liv som anställd eller egen företagare.

Jörgen Inersjö

Jörgen stöttar idag ledare och nyckelpersoner på både små och stora företag, allt från Ericsson och Würth till det lokala byggföretaget. Jörgen är pedagog i botten och har sedan 1997 drivit företag både med anställda, själv och som delägare inom områdena friskola, möbeldesign, friskvård och personlig/professionell utveckling. Jörgen är ICF-cerifierad (PCC) coach och sedan 2016, mental coach för Svenska Yrkeslandslaget.

SYFTE

Syftet med uppföljningen är främst för att stödja implementeringen av kunskaperna från utbildningarna (från kunskap till kompetens) och att stämma av och följa upp din företagsanalys och utvecklingsplan. Det blir en kvalitetssäkring om att du är på rätt väg och att du prioriterar rätt utbildningar och aktiviteter för att nå de mål du själv har satt upp.

Dessa kontaktytor blir även ett bra tillfälle att behålla ditt och företagets engagemang och aktivitet i projektet, vi kan uppmuntra och tipsa om kommande utbildningar, både för dig och dina anställda.

EFFEKTIVARE VANOR

Vi vet att våra deltagande företag ofta upplever att de har ”tidsbrist”, därför är det av stor vikt att vi finns som stöd och påminner om att skapa nya effektivare vanor.

Nya vanor tar tid och kraft att skapa, det är lätt att falla in i gamla mönster igen, därför är det värdefullt att ha någon som berömmer och ser framsteg samt uppmuntrar till fortsatt arbete.

Du som företagsledare är även viktig som förebild för dina anställda, vi hoppas att affärsutvecklarens insatser ger ringar på vattnet och att fler och fler ser att kompetensutvecklingsinsatser (utbildningar, föreläsningar och nätverk) inte är en engångsinsats utan ett pågående arbete där själva utbildningen endast är en ingrediens.

Att gå en utbildning och sedan inte följa upp och använda de nya kunskaperna eller insikterna är tämligen bortkastade resurser och ger ingen långvarig effekt.

MÖTESFORMER OCH OMFATTNING

Som företagsledare kan du själv välja om du vill ha dina individuella uppföljningssamtal via telefon eller fysiskt möte. Mötets längd varierar. Allt ifrån kortare telefonuppföljningar på 20 min till ett första fysiskt möte på upp till 90 min. Bokningssystemet lägger hela timmar (1 eller 2tim) där det faktiska mötet kan bli kortare. Fysiska möten äger normalt rum på projektets kontor i Tierp, Skutskär eller Östhammar.

Varje företagsledare erbjuds tre individuella möten per år samt ett uppföljningssamtal i grupp per år.

UPPFÖLJNINGSMÖTEN I GRUPP

Uppföljningsmöten i grupp är alltid fysiska möten och ger även tillfälle till erfarenhetsutbyte. Dessa grupper kommer att sättas samman så att det ger en heterogen grupp (t ex olika branscher, kön, storlek på företag). Mötet pågår högst 2 tim.

ARBETS- OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Affärsutvecklaren utgår ifrån ett coachande förhållningssätt. Affärsutvecklarens främsta uppdrag är att stötta utveckling genom att uppmuntra till reflektion och inte i första hand ge konkreta råd.

METODEN

Genom frågor blir du stöttad i att identifiera, prioritera och utveckla strategier och skapa en plan för att nå dina mål. Din affärsutvecklare ger dig uppmuntran, stöd, och positiv feedback på vägen och navigerar dig i rätt riktning ifall du avviker från målet och din plan.

Du kan även komma att bli utmanad genom frågor som kan uppfattas som provocerande. Detta för att det också ligger i affärsutvecklarens uppgift att göra dig medveten om tankar, idéer och uppfattningar som kan vara begränsande och nu istället öppna upp för nya perspektiv, alternativ och förhållningsätt.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Som affärsutvecklare ansvarar jag för processen i våra möten och i min uppgift ligger också att vara ett aktivt stöd på vägen. Som företagare ansvarar du för innehållet och du är därmed förberedd och har en uppfattning om vad du vill ta upp.

Mötena bygger på ömsesidigt förtroende och öppenhet. För att du ska lyckas med att nå dina mål med  kommer du att behöva agera och ta dig an en del uppgifter mellan våra möten. Uppgifter som du gett dig själv eller som du och din affärsutvecklare kommit överens om. Detta är förutsättningen för att affärsutvecklingen ska bli långsiktig, framgångsrik och du följaktligen ska nå dina uppsatta mål.

Urklipp_rollup
70-20-10 560x315
Se FILMEN 110x560
2års utv 560x315