Nu vet vi hur man får 350 företagare att lägga
35 000 timmar under två år på företagsutveckling.

Nu vet vi hur man får 350 företagare att lägga 35 000 timmar under två år på företagsutveckling.

Projektets lärdomar

Projektgruppen är genuint övertygade om att småföretagen är viktiga för samhället och bidrar med stora skatteintäkter samt ökad livskraft i sina kommuner.

Projektets uppdrag från Europeiska Socialfonden (ESF) har varit att arbeta fram metoder, strategier och arbetssätt för hur man bäst arbetar med kompetensutveckling för mindre företag. Dessa kunskaper ska användas för att på lång sikt göra företagarlivet i Sverige bättre, tryggare och hållbarare.

I projektplanen, vilken godkänts av ESF som gav oss de 23 miljoner projektet kostat, ingår att projektet ska ge rekommendationer för hur man långsiktigt kan arbeta med företagsutveckling utifrån de resultat projektet skapat.

Projektets resultat, slutsatser, lärdomar och metoder kommer att spridas lokalt, regionalt och nationellt.

Filmer, broschyr och rapporter

Dokumentär om projektet, 17 min

Visst ärPowerPoint bra. Men att beröra, informera och kommunicera görs bäst på film! Upplev företagens erfarenheter från projektet!

Broschyr för spridning

Projektets förutsättningar och lärdomar sammanfattade på ett kort men innehållsrikt sätt. Du får reda på resultaten, träffa några av projektets deltagare samt vidare perspektiv på kompetensutveckling.

Trailer inför filmen, 1 min 20 sek

I väntan på att projektets långa film skulle bli klar, spred vi en trailer för att väcka intresset.

Utvärderingsrapport WSP/Kontigo maj 2019

WSP (tidigare Kontigo) har sedan hösten 2016 haft i uppdrag att löpande utvärdera projektet Affärskompetens Nu. Denna rapport presenterar slututvärderingen.

”De hade den pedagogiska feelingen”

Rapport från undersökning om projektets pedagogiska modell och arbetssätt utförd av Cecilia Almlöv, pedagogisk konsult.

Otillgänglighet – hinder för tillväxt?

En studie om olika förutsättningar för solo- och mikroföretagare att navigera i det företagsfrämjande systemet gjord av Kontigo (WSP).

Halvtidsutvärdering från Kontigo (WSP) 2017

Projektet har kontinuerligt utvärderats utifrån den nollbasmätning som gjordes vid projektstart. Här är halvtidsrapporten från hösten 2017.

Enkätanalys Nollbasmätning 2016

För att veta nuläget vid projektstart gjorde Kontigo (WSP) en nollbasmätning under analysfasen på uppdrag av projektet.

Utbildningskatalog 2016 – 2019

En förteckning med kortfattad beskrivning över alla de utbildningar som projektet arrangerat under genomförandefasen.