Hur var det att vara deltagare i projektet?

Projektgruppen är genuint övertygade om att småföretagen är viktiga för samhället och bidrar med stora skatteintäkter samt ökad livskraft i sina kommuner.

Projektets uppdrag från Europeiska Socialfonden (ESF) har varit att arbeta fram metoder, strategier och arbetssätt för hur man bäst arbetar med kompetensutveckling för mindre företag. Dessa kunskaper ska användas för att på lång sikt göra företagarlivet i Sverige bättre, tryggare och hållbarare.

I projektplanen, vilken godkänts av ESF som gav oss de 23 miljoner projektet kostat, ingår att projektet ska ge rekommendationer för hur man långsiktigt kan arbeta med företagsutveckling utifrån de resultat projektet skapat.

Projektets resultat, slutsatser, lärdomar och metoder kommer att spridas lokalt, regionalt och nationellt.