Vill du bli deltagare?

Vi fått möjlighet att erbjuda ännu fler företag att ansluta sig till projektets sista år fram till och med den 30/9 2018. Kontakta oss  senast den 30 september om du vill gå med i projektet och utveckla ditt företag! Utbildningarna pågår t.o.m mars 2019.

Utbildningarna är hel- eller halvdagskurser, i enstaka fall upp till tre dagar, inom ämnena IT och digitalisering, försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi, organisationsutveckling och personlig utveckling.

Du får också tillgång till en affärsutvecklare som du träffar enskilt med jämna mellanrum. Affärsutvecklaren ställer de rätta frågorna, ger stöd, feeedback och  hjälper dig se vilka steg du bör ta för att nå dina mål.

Förutom utbildningar och affärsutveckling, erbjuder vi även nätverkande med våra 300 andra deltagande företag. Dessutom vill vi ge dig inspiration och intressanta nyheter som rör företagande. Ditt företag kan också få synas i artiklar och notiser i de kanaler där vi marknads­för projektet.

Kan alla gå med?
För att gå med i projektet ska du har varit företagare i minst ett år och lämnat ditt första bokslut/deklaration för företaget. Företaget ska vara din huvudsakliga sysselsättning och du får inte ha mer än 20 anställda. Du ska ha din verksamhet i antingen Heby, Tierps, Älvkarleby eller Östhammars kommuner.

Men vad kostar det då?
Vanligtvis kostar en halvdagsutbildning mellan fem och tio tusen kr. Men eftersom vi får of­fentligt stöd från ESF betalar varje företag BARA 1000 kr. Inte per gång. Utan för HELA projekttiden. Från start till mål. Oavsett hur många utbildningar och aktiviteter du och dina medarbetare deltar i! Flera utbildningar, bl.a inom personlig utveckling, ekonomi och IT, ger kunska­per som snabbt går att räkna hem i form av ökad effektivitet.

Hur gör jag?
Mejla till info@affarskompetens.nu uppgifter på:

  1. Namnet på ditt företag
  2. Organisationsnummer
  3. Ditt namn som ägare/företagsledare
  4. Ditt personnummer
  5. Namn på eventuell annan kontaktperson och dens personnummer
  6. Företagets postadress
  7. Antalet anställda

Eller ring 0293-74 50 10 om du vill ha mer information eller kanske har en företagarkollega som du tror vill gå med!

Vi hör av oss med mer information om hur du går tillväga!