Att bli deltagare

Hösten 2017 gavs möjlighet att erbjuda ännu fler företag att ansluta sig till projektets sista år fram till och med den 30/9 2018. Utbildningarna pågår t.o.m mars 2019.

Utbildningarna är hel- eller halvdagskurser, i enstaka fall upp till tre dagar, inom ämnena IT och digitalisering, försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi, organisationsutveckling och personlig utveckling.

Företagsledarna får också tillgång till enskilda träffar med en affärsutvecklare. Affärsutvecklaren ställer de rätta frågorna, ger stöd, feeedback och  hjälper dig se vilka steg som bör tas för att nå målen.

Förutom utbildningar och affärsutveckling, erbjuder vi även nätverkande med våra 360 andra deltagande företag. Dessutom ger vi inspiration och intressanta nyheter som rör företagande. Företaget kan också få synas i artiklar och notiser i de kanaler där vi marknads­för projektet.

Kunde alla gå med?
För att gå med i projektet ska företaget vara minst ett år och ha lämnat sitt första bokslut/deklaration. Företaget ska vara den huvudsakliga sysselsättningen och inte ha mer än 20 anställda. Verksamhet i antingen Heby, Tierps, Älvkarleby eller Östhammars kommuner. Undantagsvis har getts tillstånd för företag i Uppsala kommun.

Vad kostade det?
Vanligtvis kostar en halvdagsutbildning mellan fem och tio tusen kr. Men eftersom vi får of­fentligt stöd från ESF betalar varje företag BARA 1000 kr. Inte per gång. Utan för HELA projekttiden. Från start till mål. Oavsett hur många utbildningar och aktiviteter företaget deltar i! Flera utbildningar, bl.a inom personlig utveckling, ekonomi och IT, ger kunska­per som snabbt går att räkna hem i form av ökad effektivitet.