Styrgruppen

Projektets styrgrupp består av näringslivscheferna i de fyra kommunerna Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar, samt näringslivsrepresentanter från företagarföreningar i kommunerna. Styrgruppen är högst ansvariga för projektet, arbetar för att projektmålen uppfylls samt är språkrör mellan projektet och deras respektive organisationer.

Camilla Werme, representant NiS och styrelsens ordförande.

Camilla Werme

Styrgruppens ordförande, representant Näringsliv i Samverkan

camilla@werme.one
0733-828 006

bengt-åke

Bengt-Åke Ljudén

VD, Almi Företagspartner Uppsala AB

Anna-Mari Sundgren, näringslivschef Heby kommun

Ann-Mari Sundgren

Näringslivschef, Heby kommun

Lars Ingeberg, näringslivschef Tierps kommun

Lars Ingeberg

Näringslivschef Tierps kommun

Lovisa Matsson, representant Företag i Samverkan

Lovisa Mattsson

Representant Företag i Samverkan

Martin Andaloussi, näringslivschef Älvkarleby kommun

Martin Andaloussi

Näringslivschef, Älvkarleby kommun

Roland Lindgren, representant Företag i Samverkan

Roland Lindgren

Representant Företag i Samverkan

Ulf Andersson, näringslivschef Östhammars kommun

Ulf Andersson

Näringslivschef, Östhammars kommun