PROJEKTET PÅ UNDER 2 MIN

PROJEKTET

Affärskompetens Nu är ett projekt som har fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag verksamma i Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Totalt deltar ca 360 företag och projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektägare är föreningen Nordupplands Kompetenscenter, vars medlemmar består av Tierps kommun, Östhammars kommun,  Heby kommun och Älvkarleby kommun samt företagarföreningarna Näringsliv i samverkan i Tierp och Företag i samverkan i Östhammar.

TIDPLAN

I november 2017 ansökte vi om att projekttiden skulle förlängas med ett halvår. Syftet med det är att vi ville erbjuda våra deltagare en hel höst/vintersäsong till, då det visat sig att det är då de flesta har möjlighet att gå på utbildning. I  januari 2018 fick vi besked om att ansökan beviljats.

Analysfasen (inventering behov), april 2016 – okt 2016

Kompetensutveckling (utbildningar med mera) samt uppföljning, nov 2016 –  mars 2019 (tidigare nov 2018)

Projektrapportering april 2019  – juni 2019. (Tidigare dec 2018 – jan 2019)

Projektet avslutas sista juni 2019.

 

PROJEKTIDÉ

Vi vill bidra till varaktig förändring! Tillsammans med företagen vill vi hitta rätt insats för att alla deltagande företag ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi har stöttar kontinuerligt och följer upp arbetet med att implementera den nya kunskapen. Företagarens tid är dyrbar, därför är det viktigt att den förberedande gemensamma analysen är noggrant genomförd.

 

Projektfaser

  • ANALYS - 2016
  • GENOMFÖR
  • AVSLUT - 2019

Män/ Kvinnor

Företagsstorlek

Solo
Mikro
Övriga