PROJEKTET PÅ UNDER 2 MIN

PROJEKTET

Affärskompetens Nu är ett projekt som har fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag verksamma i Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Totalt deltar ca 300 företag och projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektägare är föreningen Nordupplands Kompetenscenter, med Näringsliv i samverkan i Tierp och Företag i samverkan i Östhammar, dvs företagarföreningar och kommuner, som medlemmar tillsammans med Älvkarleby kommun.

TIDPLAN

Analysfasen (inventering behov), april 2016 – okt 2016

Kompetensutveckling (utbildningar med mera) samt uppföljning, nov 2016 – nov 2018

Projektrapportering, dec 2018 – jan 2019

 

PROJEKTIDÉ

Vi vill bidra till varaktig förändring! Tillsammans med er vill vi hitta rätt insats för att just ditt företag ska utvecklas. Vi kommer att stötta er i att följa upp arbetet med att implementera den nya kunskapen. Din tid är dyrbar, därför är det viktigt att vår förberedande gemensamma analys är noggrant genomförd.

 

Projektfaser

  • ANALYS - 2016
  • GENOMFÖR
  • AVSLUT - 2019

Män/ Kvinnor

Företagsstorlek

Solo
Mikro
Övriga