Nu vet vi hur man får 350 företagare att lägga
35 000 timmar under två år på företagsutveckling.

Nu vet vi hur man får 350 företagare att lägga 35 000 timmar under två år på företagsutveckling.

Så här  har vi jobbat under genomförandefasen!

Alla företag som deltagit hittar du

Europeiska socialfonden (ESF) finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet för att skapa fler och bättre jobb. Affärskompetens Nu var ett ESF-projekt. Du kan läsa mer om ESF här >>

Projektet avslutades den 30 juni 2019.

 

Utbildningarna var hel- eller halvdagskurser, i enstaka fall upp till tre dagar, inom ämnena IT och digitalisering, försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi, organisationsutveckling och personlig utveckling.

Företagsledarna fick också tillgång till enskilda träffar med en affärsutvecklare. Affärsutvecklaren ställde de rätta frågorna, gav stöd, feeedback och  hjälpte företagsledarna vilka steg som bör tas för att nå målen.

Förutom utbildningar och affärsutveckling, erbjöd projektet även nätverkande med de 350 andra deltagande företagen. Dessutom gav projektet inspiration och intressanta nyheter som rörde företagande. Företaget kunde också få synas i artiklar och notiser i de kanaler där projektet marknads­fördes.

Kunde alla gå med?
För att gå med i projektet skulle företaget vara minst ett år och ha lämnat sitt första bokslut/deklaration. Företaget skulle vara den huvudsakliga sysselsättningen och inte ha mer än 20 anställda. Verksamhet i antingen Heby, Tierps, Älvkarleby eller Östhammars kommuner. Undantagsvis gavs tillstånd för företag i Uppsala kommun.

Vad kostade det?
Tack vare ostöd från ESF (Europeiska socialfonden) betalademed 23,6 miljoner kronor betalade varje företag BARA 1000 kr i deltagaravgift. Inte per gång. Utan för HELA projekttiden. Från start till mål. Oavsett hur många utbildningar och aktiviteter företaget deltog i! Flera utbildningar, bl.a inom personlig utveckling, ekonomi och IT, gav kunska­per som snabbt gick att räkna hem i form av ökad effektivitet.

 

SÅ HÄR GICK DET TILL ATT BLI DELTAGARE UNDER PROJEKTET

1. När projektet fått in dina kontaktuppgifter fick företagsledaren en inloggning till Mina sidor på webben samt ett brev med faktura för deltagaravgiften på 1000 kr och en blankett om statsstöd.

2. När företagsledaren fått sina inloggningsuppgifter kunde den direkt gå in och anmäla sig och dina eventuella medarbetare till projektets utbildningar, föreläsningar och nätverksträffar. Även medarbetarnas person- och kontaktuppgifter lades in på Mina sidor. Det var företagsledaren som gjorde anmälningarna när en medarbetare skulle delta i en aktivitet.

3. Under Mina sidor finns instruktioner på hur företagsledaren gör sin Företagsanalys och sin Utvecklingsplan. Dessa varr verktygen i det fortsatta utvecklingsarbetet.

4. Som ett extra stöd i företagsutvecklingen erbjöds företagsledare/ägare dessutom enskilda möten med en affärsutvecklare. Affärsutvecklaren  hjälpte också till att göra klart Företagsanalys och Utvecklingsplan.

5. I samband med de olika aktiviteterna skickades en av deltagaren signerad närvarorapport till ESF från varje person eftersom tiden räknades som medfinansiering.

FRÅGOR OCH SVAR

1. När började utbildningarna?
De första utbildningarna ägde rum i januari 2017 och fylldes kontinuerligt på fram till den sista utbildningen i slutet av mars 2019. Här kan du se alla utbildningar som anordnades >>

2. Vilka utbildningar fick deltagarna gå?
Vi rekommenderade att i första hand välja de utbildningar markerade som prioriterade i företagets utvecklingsplan, men alla utbildningar var öppna för alla deltagare. När företagsledaren träffade sin affärsutvecklare gavs också råd om vilka utbildningar som borde prioriteras för att nå företagets mål.

3. Hur många utbildningar fick varje deltagare gå?
Vi hade inte någon begränsning i antal utbildningar per företag.

4. Var ägde utbildningarna rum?
Olika aktiviteter ägde rum på olika orter inom kommunerna Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Flest var i Tierp och Östhammar där vi hade flest deltagare samt egna utbildningslokaler.

5. Kostade det något mer?
Den enda kostnaden var den deltagaravgift som betalades vid projektstart, samt egen investerad tid.

6. Hur anmälde man sig till en utbildning?
Företagsledaren loggade in på Mina sidor, för att anmäla sig själv och sina medarbetare till en aktivitet.

7. Hur skedde avbokning från en aktivitet?
I samband med anmälan fick företagsledaren, plus även medarbetaren om det är denne som skulle delta i aktiviteten, en bekräftelse via e-post. I den e-posten fanns en länk som används vid en eventuell avbokning. Vid avbokning senare än 3 dagar före kursstart togs en avgift om 500 kr ut.

8. Vad är skillnad på utbildning och föreläsning?
En utbildning skedde i mindre grupper (10-15 pers) och innehöll många övningar/diskussioner och praktiska exempel medan en föreläsning skedde för större grupper (50-70 pers) och är mer envägskommunikation.

9. Om tiderna inte passar?
De flesta utbildningar erbjöds vid flera tillfällen.

10. Kontaktuppgifter till övriga deltagare i projektet?
Vi får inte lämna ut kontaktuppgifter hur som helst, men det finns en förteckning över alla företag som är med i projektet här.

11. Kunde man få pengar för att gå någon annan utbildning än de som projektet arrangerar?
Nej, i det här projektet ingick endast de aktiviteter som vi själva arrangerade.

12. Varför skulle man göra en företagsanalys innan en utbildning?
Det var flera anledningar till att vi rekommenderade alla företag att göra analysen innan de gick utbildningar;
– Vi ville få ett mätbart nuläge för att både deltagare och projektet tydligare kan se utvecklingen.
– Det var en fördel att företagsledaren och projektets affärsutvecklare fick något gemensamt att utgå ifrån inför de kommande uppföljningssamtalen, för att bättre kunna stötta.
– Vid en analys var chansen större att utbildningar prioriterades som verkligen hjälpte företaget att utvecklas på lång sikt, inte bara utbildningar som var lockande för stunden. Företagarens tid är värdefull, och vi ville ge ett önskat resultat!

13. Hur kommer det sig att ESF satsade pengar på det här projektet?
ESF (Europeiska socialfonden) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Jobben skapas i de mindre företagen, samtidigt som mindre företag har svårare att tillgodogöra sig kompetensutveckling. I de mindre företagen behöver färre personer (ibland en) besitta många olika kompetenser i att driva företag. Projektet fick erbjuda företagen affärsutvecklande insatser, men ej branschspecifika insatser. Satsar vi på stödinsatser för de mindre företagen så skapar vi tillväxt i EU, Sverige och Uppland!

DELTAGANDE FÖRETAG

AB Carlstam Konsult
Affectum AB
Ahlezon Produktion AB
Ash2 Anette Svinghammar Hälsa i Helhet
Björkskogs Industrier AB
Blomsterlunden AB
By Gårdsbageri AB
Bygg-Sven i Östervåla AB
Cerif
Eklunds Optik
Emilia L AB
Energikedjan AB
Fallskyddspecialisterna
Faster Veras Armé AB
Georgson Ventures AB
Gräsbo Rör AB
Gårdsjö Lantbruk
Handelsavenyn HB
Heby Lantbruksservice AB
HeLi Konsult
Huddunge Byskola ek för
Hälsoguiden Carina Wenngren AB
Hässelby Trädgårdsmästeri
Jan Ersgården B&B Stuguthyrning
Julmyra Horse Center AB
K-BO Gross AB
KF Larssons Rörfirma AB
Kickie Z Redovisning
Lars-Erik Eriksson
Lennartsson Dräneringstjänst AB
Lindsbro KMA-stöd
M. Lundén Elektriska AB
Marias Allservice
Mäklarcentrum Rolf Larsson AB
Möbelrestaurering & Ytbehandling
People & Solutions AB
Plagg & Plock
RO Consulting AB
Skogsteamet i Heby AB
Smida AB
Tega Friskvårdsgård
Trulssons kiropraktik AB
Tärnsjö Brunnsborrning AB
Uptake Consulting AB
Åsas Optik
60plus Gruppen i Sverige AB
AB Pappkanten
AKA:s Konst & Keramik
Aknes Mekaniska AB
B.O.L.D Webbdesign
Banna Thai Restaurang
Bee2free Tierp AB
BMM i Tierp AB
Chicbohem AB
Conagio AB
Crisos AB
Dahlbergs Glas AB
Demir i Uppsala AB
Din Vinst Redovisningsbyrå AB
Edna i Tierp
Edsätra el och fastighetstjänst
Elastolan AB
EMP Psykoterapi AB
Exarby städ
Fission AB
Fors Entreprenad
Fot & Hudhälsan
FridsjöForm
Gamla Brukshandeln Leufstabruk
Gp engineering AB
Gryttjom Mekaniska
Grönvalls Data & Skog
GSP Produktion AB
Gul Bil AB
Hallengren Musik & Media
Hellstedts foder o lantbruk
Helvoort Fotografi
Hillebola bygg AB
Hjälmunge Åkeri AB
HS Allservice
Hujjas AB
Hållnäs Gräv & Transport AB
Hållnäs Konstkoloni HB
Hår & Sånt
Hälsorummet
Ingela Nils-Pers Ef
Jerol Industri AB
JMR Reklam
JNC-Städ
JNP Mark & Transport AB
Kastbo
Leif I Petterssons El AB
Lindbergs Mack AB
Lindroth Redovising AB
Liv med Lust
LJ Radio & TV AB
LMBAB Löfströms mark och bygg AB
Lugnets Entreprenad AB
Lyscraft
Lågbo Gård
M. Jansson Allservice
mariannes fotvård
Mats Ekonomi
Mats och Peters Consulting AB
Mattssons Trä o Byggvaror
Mazeta Ekonomi & Administration
Melins i Tierp AB
Mias hudvård
Mona Östberg
Moniques AB
MW Reflexion AB
Månkarbo Rum & Stugor AB
Möbelmästarna Örbyhus AB
Naturkonsulterna
Netzell socialtolk
Nordupplands Bostadsförmedling (Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Nyväga gård
Oasen för alla
Oscars Däck och Verkstad AB
P & P by Åsa
P&T Reklam
Powak AB
Pålsbo Gård AB
Relationsgruppen i Sverige AB
ReMe Tech i Söderfors
RHM i Hållnäs AB
Roger och Mattias Bygg AB
Sanna Davidsson
Sara Adomeit
shape IT green
Sikhjälma Åkeri & Entreprenad AB
Sitt Tryckluftsteknik AB
Skytts Byggtjänst
Skärplinge Begravningsbyrå
Smedja Cuio Mae
SS Lantbruksentreprenad AB
StaFa Fastighet och Trädgård AB
Stiftelsen Leufsta
Studio Li -Ylva-Li Niggemann
Susanne Blomqvist
Syltkrukan AB
T&P Kök & Bar AB
TA Chemistry AB
TE:s Schakt @ Planering AB
Tierp Yoga & Hälsa
Tierps djur o lek ab
Tierps Färg i Tierp AB
Tierps hårateljé
Tierps Järnbruk AB
Tierps kretsloppsservice Ek för
Tierpsporten AB
Tobo Component AB
Trishul Yoga
Trädgårdscentrum i Tierp
Twiga
Upplands Potatis AB
Upplands Projektbygg AB
Upplands trädgårdsprodukter
Vacanza AB
Vallskoga Bygg & Plåt AB
Vendels Städ & Service
Winges Lantbruk & Entreprenad
Wollerts Spannmål AB
Workitsimple
Wårdh Transport, Per-Olof Wårdh
XL Vet AB
Åsa Laser och massage söderfors
Ängslyckans Café
Örbyhus Bokföringsservice AB
Örbyhus Redovisning AB
Österlövsta Industriemballage AB
Asos kliniken
Aures Kyla och Värme teknik
Betongtransport i Skutskär AB
Bröderna Larsson Last & Transport AB
Camomillas Blommor AB
Creative Countryside AB
Elbes Radio-TV AB
Familjen Nyström AB
Haga Fot- och Friskvård
Hallgrens Fritid AB
JW Tech AB
Larsas Cykel & Sport AB
Linas barnpassning
Maston AB
Mina händer dina verktyg
Oskars Service i Skutskär AB
Passionate Business AB
Pinnen & Kattis Alltjänst AB (Älvkarleby Camping)
Prexplain
ProAktiv Resurs AB
Restaurang Salen i Skutskär AB
Sivans Fiske
Sofie Larsson
SRFG Sverige AB
Sågarbo herrgård stuguthyrning
Trädgård 365 AB
Älvkarleby Hotel Management AB
Älvkarleö herrgård AB
Alunda Järngjuteri AB
Alunda Print & Dekor AB
ANDERSDOTTERS ANTIK & KAFFESTUGA
Animo för kropp & själ
Anjo åkeri och entreprenad
Anna Kramer Hälso- och Livscoach
Barkö Energi AB
BBA Fordon/Elteknik
Bettans Hembageri
Bevakningspoolen AB
BISTRO KONSULT QVARNSTRÖM AKTIEBOLAG
Blom & Partners AB
Bo & Kajak
Boka turism och konferens i Uppland AB
Bowlan AB
Catering Gräsö AB
Clear Code AB
Delka Produkter AB
Edinge Hundpensionat & Trim
Egentid Hud&Spa
Elservice Christer Persson AB
Eltjänst Karlbom AB
Epokgården
Facilitate Partner AB
Fastbol Fordon & Entreprenad AB
FERJ AB (Nordanvik fastighetstjänst)
Firma John Nyström
Firma Karina Karlsson/Österby Zoo
Firma Pia Almgren
FORMLYCKA
Forsberg Möbeldesign & Snickeri
Fothörnan Medicinsk Fotterapeut
Gimo Café & Restaurang/Haso KB
GoYoga AB
Grepen Marin AB
Gräsbo konsult
Gräsö Hem & Trädgård
Gräsö Kanotcentral (Båt&Kajakboden)
Gräsörävarna AB
Guldform
H&M Lundgrens Plåtslageri AB
Hammarby Maskin & Transport HMT
Hamnfrisören
Handarbetsboden/Frida Jansson Enskild F:A
Hargshamns Bad & Camping
ID Consult International AB
Industrihydraulik Sweden AB
Ingela Boström
isabell frisk med firma
Jennico AB / Klockargården
Jess of Sweden
Jocke Gillberg Åkeri AB
Johanna Ling Homestaging
JOKAB, Johan Karlsson Åkeri AB
Jwg Mark Entreprenad
Järnaffärn i Öregrund AB
Kingstreet AB
Kontorshuset Stop 76 AB
Korsbron Åkeri AB
KP´s keramik och kakelkonst/Sadelmakarlängan
Kristin forever
Kullbol hjortgård
KUST Konceptutveckling & Projektledning
Lindereds Massage & Rehab
Lindgrens Bil AB
Livsstigen
LK konsult
LW Skärgårdsbruk
Malin Bergslo – Hälsoportalen
Malins SecondHand
Mapro Systems AB
Margareta Olsson
Marie på G
Marin Decor AB
Martins Mat & Catering
Mattias Sjökvists Åkeri AB
MCS Sverige AB
MerExakt Redovisning MN AB
Mikael Gustafssons Åkeri
Mälby Glas AB
PA04 AB
Per Sundbergs kakelugnsmakeri
Perssons Schakt & Entreprenad AB
ProfTool Europe AB
Protector AB
Qepta AB
Risinge Förvaltning AB
Roos Redovisning & Konsultation AB
Roslagens Golv AB (Nordsjö idé & design)
Roslagens Industriteknik AB
Roslagens Sadelmakeri
Roslagsägg AB
Rönnblad Transport AB
Rörteam LIS AB
Sannagårds Complector HB
scandinavian performance tours ab
Simply Special AB
Skohörnan/Monica Annersten
Stack & Strå
Stiftelsen Österbybruks Herrgård
Stora Risten Fisk AB
STORMS PLÅT & SMIDE AB
Strandgruppen AB
Studio FJB
Sundboden
Svedberg & Velander EB
Swedish Forensic Medical Services AB
Söderby Bygg
Söderquists Mek AB
T. Rosen Marin & Racing AB
The Local by Sofie AB
Thomssons Massage och Hälsa
Tistrongården Fastigheter AB
Trafikkompetens
Trolins kulturguide
Upplands Berg & Schakt AB
Upplands Dieselservice AB
Upplands VärmeCenter AB
Urban Olsson
Vallonens Hemtjänst AB
Vettsta Gård
Victoria Klint (Klints Måleri & Dekor)
VIDANS AB
Villa Östhammar
Visit Roslagen
Wärdshuset Gammel Tammen AB
Åskskyddskonsult AB
Öregrund-Gräsö Fastighetsbyrå
Öregrunden AB
Öregrundsgrepen bygg och VVS AB
ÖSAM Invest AB / HälsoBlomstra
Östek AB
Östhammars Mobilservice AB
Östhammars Schakt AB
Alunda Järngjuteri AB
Alunda Print & Dekor AB
Andersdotters Antik & Kaffestuga
Anjo Åkeri & Entreprenad
Ankargården i Öregrund AB
BBA Fordon/Elteknik
Beauty For Both Professional Skin Center
Bevakningspoolen i Östhammar AB
Bistro Konsult Qvarnström AB
Blom & Partners AB Stallcaféet
Bo & Kajak
Boka turism och konferens i Uppland AB
Bowlan AB
Bygg och konsulttjänster i Östhammar AB
Catering Gräsö AB (Skärgårdscatering)
CF’s Hundkontakt
Clear Code AB
Delka Produkter AB
Edinge Hundpensionat & Trim
Egentid Hud & Spa
Eltjänst Karlbom AB
Epokgården
Facilitate Partner AB
Fastbol Fordon & Entreprenad AB
Firma Karina Karlsson (Österby Zoo)
Fixartjänst
Formlycka
Forsberg Möbeldesign & Snickeri
Gimo Café & Restaurang
GoYoga
Grepen Marin AB
Gräsbo konsult
Gräsö Hem & Trädgård
Gräsö Kanotcentral (Båt & Kajakboden)
Guldform
H&M Lundgrens Plåtslageri AB
Hamnfrisören 49
Handarbetsboden/Frida Jansson Enskild F:A
Hargshamns Bad & Camping
ID Consult International AB
Informationstjänster i Roslagen AB
Isabell Frisk med Firma
Janinas solhörna
Jennico AB/Klockargården
Jess of Sweden
Jocke Gillberg Åkeri AB
JOKAB, John Karlsson åkeri AB
Keramik- och teknarverkstan Rymningen
Kingstreet AB
Kontorshuset Stop 76 AB
Korsbron Åkeri AB
KP´s keramik och kakelkonst/Sadelmakarlängan
Kristin Forever
Kullbol hjortgård
KUST konceptutveckling & projektledning
Lindereds Massage & Rehab
Lindgrens Bil AB
Livsstigen
LK Konsult
LW Skärgårdsbruk
Malins SecondHand
Mapro Systems AB
Margareta Olsson
Marie på G
Marin Decor AB
Martins Mat & Catering
Mattias Sjökvists Åkeri AB
MCS  Sverige AB
MerExakt Redovisning MN AB
Mälby Glas AB
Nordanvik Fastighetstjänst
Nordsjö ide och design Roslagens Golv AB
Olandsbygdens Golf AB
PA04
Per Sundbergs kakelugnsmakeri
Perssons schakt o Entreprenad AB
ProfTool Europe AB
Protector AB
Pålkällan AB
Qepta AB
Risinge Förvaltning AB
Roos Redovisning & Konsultation AB
Roslagens Industriteknik AB
Roslagens Sadelmakeri
Rönnblad Transport
Rörteam Lis AB
S. Rönnqvist-Hålstylist/The local by Sofie
Sannagårds Complector
Scandinavian Performance Tours AB
Simply Special AB
Skohörnan/Monica Annersten
Stiftelsen Österbybruks herrgård
Stora Risten Fisk AB
storms plåt & smide AB
Strandgruppen AB
Studio FJB
Sundboden
Swedish forensic Medical services
Söderby Bygg
Söderqusist Mek AB
T. Rosen Marin & Racing AB
Tistrongården Fastigheter AB
Trafikkompetens IKJJ AB
Trolins Kulturguide
Upplands Berg & Schakt
Upplands Dieselservice AB
Upplands VärmeCenter AB
Urban Olsson
Vettsta Gård
Vidans AB
Villa Östhammar
Visit Roslagen AB
Åskskyddskonsult AB
Öregrunden AB
Öregrund-Gräsö Fastighetbyrå
Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB
ÖSAM Invest AB / HälsoBlomstra
Östek AB
Östhammars Industrihydraulik AB
Östhammars Mobilservice AB
Östhammars Schakt AB
www.alundajarngjuteri.se
www.anjoentreprenad.se
www.ankargarden.se
www.mybeautime.com
www.bevakningspoolen.se
www.bokakost.se/restaurang/bistro_konsult_qvarnstroom_12223.htm
www.bokajak.se
www.bokauppland.com
www.bowlan.se
www.pabygginredning.se
www.cateringosthammar.com
www.cfshundkontakt.se
www.stangsel.com
www.edingehundpensionat.se
www.egentid.com
www.elkedjan.se/butiker/osthammar/elkedjan-eltjanst-karlbom
www.epokgarden.se
 –
www.facebook.com
www.alltjanst-osthammar.com
www.formlycka.se/grytunderlagg-osthammar
www.gimocafe.se
www.yoga.annagoransson.com
www.grepenmarin.se
www.grasbokonsult.se
www.grasohemochtradgard.se
www.grasokanot.se
www.guldform.se
www.lundgrensplat.se
www.hairforce.nu
www.handarbetsboden-osthammar.se
www.hargshamnscamping.se
www.facebook.com
www.klockargardenoregrund.se
www.jessofsweden.se
www.facebook.com
www.jokabakeri.se
www.kontorshusetnu.emoab.se/web/ePortal
www.korsbron.se
www.kristinas.se
www.kullbolhjortgard.se
www.facebook.com
www.lindereds.se
www.lindgrensbilab.com
www.lk-konsult.se
www.malinssecondhand.se
www.mactrac.se
www.marindecor.se
www.martinsmat.se
www.facebook.com
www.mekonomen.se/butik-bilverkstad/osthammar/fabriksvagen-10-at3054-206
www.malbyglas.se
www.cargocollective.com/nordanvik/
www.roslagens-golv.nordsjoidedesign.se
www.olandsbygdensgk.se
www.pa04ab.se
www.sibylla.se/om-sibylla/Hitta-vara-kok/osthammar
www.qepta.se
www.risinge.nu
www.roosrk.se
www.ritab.nu
www.roslagenssadelmakeri.se
www.ronnblad.org
www.rorteam.se
www.thelocalbysofie.se
www.emj-travels.com
www.facebook.com
www.oosterbybruk.se
www.storaristenfisk.se
www.stormsplatsmide.se
www.strandgruppen.se
www.inkalliance.se
www.sundboden.se
www.soderbybygg.se
www.ravsten.se
www.fastigheter.me/Uppsala-lan/Osthammar/Tistrongarden-Fastigheter-AB
www.trafikkompetens.se
www.upplandsdieselservice.se
www.varmecenter.com
www.vettstagard.se
www.facebook.com
www.villaosthammar.se
www.roslagen.se
www.askskyddskonsult.se
www.gamlajarnhandeln.se
www.fastighetsbyran.se/kontor/osthammar/naromraden/oregrund—graso
www.byggfirma.me/Uppsala-lan/Oregrund/Oregrundsgrepen-Bygg-o-Vvs-AB
 –
www.ostek.se
www.eline.industrihydraulik.se
www.osthammarsschakt.se
1:100 Interiör AB
CFAB Cityförvaltning AB
Destillator kommunikation & design AB
Erika Strandell AB
Idunitsia Kommunikation
Inresol AB
Krokus grafisk formgivning AB
Local Gain Internutveckling AB
Ohsoweird AB
Ordateljén Uppsala
Snotra AB
Tobias Röde Communication & Design AB
Vabene Uppsala
Werme Style & Event
Wermeland Storytelling AB
Yoga Uppland