Arkiv: Projektet

Välkommen på Öppet Hus onsdagen 8 maj!

Genom ett Öppet hus i våra lokaler vill vi fira tillsammans med alla företag som har varit med i projektet och med beslutsfattare, allmänhet, företagare och alla andra som är intresserade av hur små företag blir mer konkurrenskraftiga genom kompetensutveckling.
 
Öppet Hus är projektet Affärskompetens Nu’s gemensamma avslutningsaktivitet – vi minglar, firar våra deltagande företag och har trevligt ihop!
 
Vi bjuder på alkoholfritt bubbel och tilltugg, presentationer, överraskningar och tävlingar.
 
Du får komma när du vill under dagen och kvällen, från 14.00 till 20.00. 
 
Vid två tillfällen kommer vi att ha en kortare presentation av projektets resultat samt visa en film där flera företagare ur projektet blir intervjuade. För att inte missa det rekommenderar vi er att vara på plats någon av dessa tider:
15.00 Presentation och filmvisning
18.30 Presentation och filmvisning
 
Du får chans att prata med våra deltagande företag från alla fyra kommunerna, som även får sina diplom.
 
Affärskompetens Nu är en kompetensutvecklingsprojekt för småföretagare i Norduppland. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden och avslutas under våren 2019. Under de tre år som projektet har varit igång har ca 350 företag (770 personer) deltagit i utbildningar och affärsutveckling.
Tillsammans med EU skapar vi nya möjligheter i vår region.
Under veckan 6-12 maj pågår den EU-gemensamma informationskampanjen ”Mitt Europa”. Det innebär bland annat att många olika projekt som har fått finansiering från olika EU-fonder kommer att ha aktiviteter för att visa upp sig, men hos oss är det endast vårt projekt, Affärskompetens Nu, som det kommer att handla om! Kampanjen är till för att visa hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt.
Med anledning av denna temavecka öppnar vi dörrarna till allmänheten, alla är välkomna på Öppet hus den 8 maj.
 
#MittEuropa #EUinmyregion

Vad händer efter projektet?

 

Du som deltagare i projektet vet säkert vid det här laget att det börjar lida mot sitt slut. Många undrar vad som kommer att hända nu. Jag vill försöka räta ut frågetecknen så gott jag kan.

Det har varit tre fantastiska år och mest fantastiskt har det varit att få arbeta med er företagare! Ni har gett oss ert förtroende, er tillit och inte minst er tid. Jag och mina sju medarbetare i projektgruppen är genuint övertygade om att småföretagen är viktiga för samhället och bidrar med stora skatteintäkter samt ökad livskraft i era kommuner.

Projektets uppdrag från Europeiska Socialfonden (ESF) har varit att arbeta fram metoder, strategier och arbetssätt för hur man bäst arbetar med kompetensutveckling för mindre företag. Dessa kunskaper ska användas för att på lång sikt göra företagarlivet i Sverige bättre, tryggare och hållbarare.

För att lyckas med den utmaningen rekryterades ett team med stor erfarenhet av både eget företagande och företagsutveckling. Var och en med olika spetskompetens inom projektledning, affärsutveckling, coachning, utbildning, IT, kommunikation, ekonomi och administration. Jag är så otroligt stolt över att de ville komma hit till Norduppland och jobba i det här projektet!

Jag är också stolt över att vi lyckats hitta och anlita riktigt vassa utbildare som i de allra flesta fall varit fantastiska på att förmedla kunskap enligt vår pedagogiska modell och visat ett stort engagemang.

Vi i projektgruppen har lärt oss mycket om hur man kan arbeta med företagsutveckling för att få en varaktig förändring för små företag i framtiden.
Allt gick ju inte som på räls från början. Det första halvåret gapade många utbildningsplatser och affärsutvecklingsmöten tomma, men vi har försökt vara lyhörda för era synpunkter och önskemål samt anpassa utbud och framförallt arbetssätt efter det.

Det tar tid att bygga upp ett förtroende. Men arbetet har gett resultat! Sedan ett år tillbaka är, med några få undantag, våra utbildningar och affärsutvecklingsmöten fullbokade. Och många återkopplar och berättar vad projektet har betytt för deras företag. Bättre belöning kan vi inte få!

Vad är nästa steg?
I projektplanen, vilken godkänts av ESF som gav oss de 23 miljoner projektet kostat, ingår att vi ska ge rekommendationer för hur man långsiktigt kan arbeta med företagsutveckling utifrån de resultat projektet skapat.

Dessa rekommendationer har vi i en handlingsplan gett till näringslivsenheterna i Heby, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt företagarföreningarna Näringsliv i Samverkan och Företag i Samverkan, vilka äger projektet och även sitter i vår styrelse och i vår styrgrupp.

Näringslivsenheterna i de fyra kommunerna har nu tillsammans för avsikt att starta en verksamhet med en ny affärsidé, inspirerad av Affärskompetens Nu. I arbetsgruppen för verksamheten ingår representanter för kommunernas näringslivsenheter samt representanter för FiS och NiS. Arbetsgruppen leds av Camilla Werme, ordförande i Företagare i Tierps kommun samt ledamot i NiS styrelse.

För dig som är intresserad av att veta mer om den framtida verksamheten går det bra att kontakta Camilla Werme på tel 0733-828 006 eller camilla@werme.one.

Om du är intresserad av att veta mer om projektets resultat och slutsatser kan du kontakta mig på telefon 073-3865621 eller sara.hellberg@affarskompetens.nu fram till den 30 juni 2019.

Projektets resultat, slutsatser och metoder kommer vi i projektgruppen, i enlighet med projektplanen, att sprida lokalt, regionalt och nationellt fram till projektslutet.

Under våren kommer vi att presentera projektets resultat för er deltagare vid olika tillfällen. Dessutom kommer vi att göra ett större avslutsevenemang. Så håll utkik i mejlkorgen!

Med vänlig hälsning och återigen ett stort tack för din medverkan så här långt!

Sara Hellberg
Projektledare Affärskompetens Nu

Tillsammans med projektmedarbetarna Leif Bäckström, Vera Andersson, Jörgen Inersjö, Lotta Årstam, Heidi Stridsberg, Mia Ulin och Milla Jansson.

Vill du utveckla ditt företag? Nu har vi fått fler platser!

 

Cirka 300 företagare och deras medarbetare är med i projektet Affärskompetens Nu. Ca 250 företag är redan igång med sitt utvecklingsarbete och är mycket nöjda. Därför har vi fått möjlighet att erbjuda ännu fler företag att ansluta sig till projektets sista år. Kontakta oss om du vill gå med i projektet och utveckla ditt företag!

Tack vare ett EU-stöd på 23 miljoner kan vi erbjuda Mellansveriges största utbildningsutbud för att ge de norduppländska företagen ännu mer konkurrenskraft. Utbildningarna är hel- eller halvdagskurser, i enstaka fall upp till tre dagar, inom ämnena IT och digitalisering, försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi, organisationsutveckling och personlig utveckling.

 

Du får också tillgång till en affärsutvecklare som du träffar enskilt med jämna mellanrum. Affärsutvecklaren ställer de rätta frågorna, ger stöd, feeedback och  hjälper dig se vilka steg du bör ta för att nå dina mål.

 

Förutom utbildningar och affärsutveckling, erbjuder vi även nätverkande med våra 300 andra deltagande företag. Dessutom vill vi ge dig inspiration och intressanta nyheter som rör företagande. Ditt företag kan också få synas i artiklar och notiser i de kanaler där vi marknads­för projektet.

 

Kan alla gå med?
För att gå med i projektet ska du har varit företagare i minst ett år, företaget ska vara din huvudsakliga sysselsättning och du får inte ha mer än 20 anställda.

 

Men vad kostar det då?
Vanligtvis kostar en halvdagsutbildning mellan fem och tio tusen kr. Men eftersom vi får of­fentligt stöd betalar varje företag BARA 1000 kr. Inte per gång. Utan för HELA projekttiden. Från start till mål. Oavsett hur många utbildningar och aktiviteter du och dina medarbetare deltar i! Flera utbildningar, bl.a inom personlig utveckling, ekonomi och IT, ger kunska­per som snabbt går att räkna hem i form av ökad effektivitet.

 

Mejla info@affarskompetens.nu eller ring 0293-74 50 10 om du själv vill gå med i projektet eller kanske har en företagarkollega som du tror vill gå med!

Glad sommar från projektledaren!

 

Med det här sommarbrevet vill jag och mina medarbetare i projektet rikta ett stort tack till er alla, både företagare, medarbetare, styrgrupp och andra intressenter! Nu tar vi lite sommarpaus och hoppas se alla deltagare igen den 30 augusti på vår inspirerande kickoff inför hösten med en av Sveriges bästa föreläsare Klas Hallberg!

 

Våren 2017 har verkligen varit händelserik! Vi har totalt haft närmare 200 affärsutvecklingsmöten och drygt 50 olika utbildningstillfällen inom IT, personlig utveckling, kommunikation, struktur och effektivitet, ledarskap med mera. Vi är mycket glada och stolta över att de utbildningar som genomförts har varit så uppskattade, i snitt 5,6 som omdöme på en 6-gradig skala.

 

Vi vill att du ska lyckas!

Vi som arbetar i projektet har alla själva erfarenheter från företagande och brinner för att skapa utveckling. Alla utbildningar vi erbjuder är baserat på de behov du uttryckte när du gjorde utvecklingsplanen. Det är alltså ditt och de andra företagens önskemål som styr vårt utbud. Alla har olika utvecklingsplaner, och alla kan utvecklas för ett ännu bättre företagande!

 

Kunskap, nätverkande, inspiration och synlighet

Vi vet att det behövs mer än kunskap för att lyckas som företagare. För att ytterligare skapa mervärde för dig som projektdeltagare erbjuder vi också:

Nätverkande – Mötesplatser för att träffa och lära känna blivande kunder, samarbetspartners och leverantörer och fördjupa kontakten med redan befintliga över kommun- och landsgränser.

Inspiration – Föreläsningar, affärsutvecklingssamtal, omvärldsbevakning, tips och idéer från våra föreläsare och andra näringslivspersoner i och utanför kommunerna.

Synlighet – På alla sätt lyfta och uppmärksamma företagande i allmänhet och projektdeltagarna i synnerhet via artiklar, facebookdelningar, pressreleaser, påverkansarbete och presentationer.

Allt med fokus på att skapa en positiv och varaktig utveckling för alla företagare i Norduppland. Du får gärna komma med önskemål!

 

Vår styrgrupp brinner för dig

Vi har även en engagerad styrgrupp bestående av näringslivscheferna i de olika kommunerna, en representant för Region Uppsala och representanter från NIS och FIS. Hela styrgruppen brinner också för att skapa möjligheter att utvecklas för ditt och alla andra företag i regionen. Ett blomstrande näringsliv med välmående företagare är bra för hela samhället. Under våren har vi tillsammans i styrgruppen diskuterat hur vi kan bygga någonting varaktigt i Norduppland för företagens utveckling. Ett arbete som fortsätter till hösten och genom hela projektet.

 

Sena avbokningar får stora konsekvenser

En stor utmaning vi har haft under våren är sena avbokningar till våra utbildningar. Det får tyvärr stora konsekvenser för projektet, utbildningarna blir då dyrare än vad som är beräknat, om det till exempel kommer fem personer istället för tio. Vissa utbildningar har vi till och med tvingats ställa in på grund av för få anmälningar. Vi ser nu över både rutiner vid avbokning och information om varje utbildning, och hoppas att alla ska få en ännu större motivation att anmäla er och komma på de utbildningar som arrangeras.

 

Värdet på utbildningarna

Även om utbildningarna ingår i de 1000 kronor ni redan betalat kostar varje utbildningsplats pengar, finansierade med skattemedel. Ungefärligt värde per utbildningsplats är mellan 3000-6000 kr per tillfälle. Vi vill förstås att dessa platser och pengar nyttjas på bästa sätt!

 

Nya utbildningsområden i höst

Till hösten har vi en massa spännande aktiviteter att se fram emot, som nu planeras för fullt. Tre nya utbildningsområden startar med flera olika utbildningar. Dessa områden är Ekonomi, Marknadsföring och Försäljning. Det kommer även att fortsätta erbjudas utbildningar inom ledarskap, personlig utveckling, organisationsutveckling och IT.

 

Vi finns för er!

Kursutbudet för hösten kommer alltså vara gediget och vi hoppas verkligen att du vill nyttja detta till max!! Utbildningarna är till för dig och att ditt företag ska utvecklas och ge dig ännu mer tillbaks! Kom ihåg att erbjuda även dina medarbetare utbildningar, det är en fantastisk möjlighet att öka kompetensen i företaget så att du själv kan avlastas!

 

Välkommen på kickoff

Vi startar hösten med en energirik kickoff den 30 augusti. Klas Hallberg är den som inspirerar oss under kvällen. Se separat inbjudan. Vi ser mycket fram emot att träffa dig och dina medarbetare då!

 

Tack för den här våren, det är fantastiskt att få arbeta med och för dig och alla andra företagare! Ha nu en underbar sommar så ses vi igen till hösten!

 

Hälsningar Sara Hellberg och alla medarbetare i projektet!