Arkiv: Projektet

Vill du utveckla ditt företag? Nu har vi fått fler platser!

 

Cirka 300 företagare och deras medarbetare är med i projektet Affärskompetens Nu. Ca 250 företag är redan igång med sitt utvecklingsarbete och är mycket nöjda. Därför har vi fått möjlighet att erbjuda ännu fler företag att ansluta sig till projektets sista år. Kontakta oss om du vill gå med i projektet och utveckla ditt företag!

Tack vare ett EU-stöd på 23 miljoner kan vi erbjuda Mellansveriges största utbildningsutbud för att ge de norduppländska företagen ännu mer konkurrenskraft. Utbildningarna är hel- eller halvdagskurser, i enstaka fall upp till tre dagar, inom ämnena IT och digitalisering, försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi, organisationsutveckling och personlig utveckling.

 

Du får också tillgång till en affärsutvecklare som du träffar enskilt med jämna mellanrum. Affärsutvecklaren ställer de rätta frågorna, ger stöd, feeedback och  hjälper dig se vilka steg du bör ta för att nå dina mål.

 

Förutom utbildningar och affärsutveckling, erbjuder vi även nätverkande med våra 300 andra deltagande företag. Dessutom vill vi ge dig inspiration och intressanta nyheter som rör företagande. Ditt företag kan också få synas i artiklar och notiser i de kanaler där vi marknads­för projektet.

 

Kan alla gå med?
För att gå med i projektet ska du har varit företagare i minst ett år, företaget ska vara din huvudsakliga sysselsättning och du får inte ha mer än 20 anställda.

 

Men vad kostar det då?
Vanligtvis kostar en halvdagsutbildning mellan fem och tio tusen kr. Men eftersom vi får of­fentligt stöd betalar varje företag BARA 1000 kr. Inte per gång. Utan för HELA projekttiden. Från start till mål. Oavsett hur många utbildningar och aktiviteter du och dina medarbetare deltar i! Flera utbildningar, bl.a inom personlig utveckling, ekonomi och IT, ger kunska­per som snabbt går att räkna hem i form av ökad effektivitet.

 

Mejla info@affarskompetens.nu eller ring 0293-74 50 10 om du själv vill gå med i projektet eller kanske har en företagarkollega som du tror vill gå med!

Glad sommar från projektledaren!

 

Med det här sommarbrevet vill jag och mina medarbetare i projektet rikta ett stort tack till er alla, både företagare, medarbetare, styrgrupp och andra intressenter! Nu tar vi lite sommarpaus och hoppas se alla deltagare igen den 30 augusti på vår inspirerande kickoff inför hösten med en av Sveriges bästa föreläsare Klas Hallberg!

 

Våren 2017 har verkligen varit händelserik! Vi har totalt haft närmare 200 affärsutvecklingsmöten och drygt 50 olika utbildningstillfällen inom IT, personlig utveckling, kommunikation, struktur och effektivitet, ledarskap med mera. Vi är mycket glada och stolta över att de utbildningar som genomförts har varit så uppskattade, i snitt 5,6 som omdöme på en 6-gradig skala.

 

Vi vill att du ska lyckas!

Vi som arbetar i projektet har alla själva erfarenheter från företagande och brinner för att skapa utveckling. Alla utbildningar vi erbjuder är baserat på de behov du uttryckte när du gjorde utvecklingsplanen. Det är alltså ditt och de andra företagens önskemål som styr vårt utbud. Alla har olika utvecklingsplaner, och alla kan utvecklas för ett ännu bättre företagande!

 

Kunskap, nätverkande, inspiration och synlighet

Vi vet att det behövs mer än kunskap för att lyckas som företagare. För att ytterligare skapa mervärde för dig som projektdeltagare erbjuder vi också:

Nätverkande – Mötesplatser för att träffa och lära känna blivande kunder, samarbetspartners och leverantörer och fördjupa kontakten med redan befintliga över kommun- och landsgränser.

Inspiration – Föreläsningar, affärsutvecklingssamtal, omvärldsbevakning, tips och idéer från våra föreläsare och andra näringslivspersoner i och utanför kommunerna.

Synlighet – På alla sätt lyfta och uppmärksamma företagande i allmänhet och projektdeltagarna i synnerhet via artiklar, facebookdelningar, pressreleaser, påverkansarbete och presentationer.

Allt med fokus på att skapa en positiv och varaktig utveckling för alla företagare i Norduppland. Du får gärna komma med önskemål!

 

Vår styrgrupp brinner för dig

Vi har även en engagerad styrgrupp bestående av näringslivscheferna i de olika kommunerna, en representant för Region Uppsala och representanter från NIS och FIS. Hela styrgruppen brinner också för att skapa möjligheter att utvecklas för ditt och alla andra företag i regionen. Ett blomstrande näringsliv med välmående företagare är bra för hela samhället. Under våren har vi tillsammans i styrgruppen diskuterat hur vi kan bygga någonting varaktigt i Norduppland för företagens utveckling. Ett arbete som fortsätter till hösten och genom hela projektet.

 

Sena avbokningar får stora konsekvenser

En stor utmaning vi har haft under våren är sena avbokningar till våra utbildningar. Det får tyvärr stora konsekvenser för projektet, utbildningarna blir då dyrare än vad som är beräknat, om det till exempel kommer fem personer istället för tio. Vissa utbildningar har vi till och med tvingats ställa in på grund av för få anmälningar. Vi ser nu över både rutiner vid avbokning och information om varje utbildning, och hoppas att alla ska få en ännu större motivation att anmäla er och komma på de utbildningar som arrangeras.

 

Värdet på utbildningarna

Även om utbildningarna ingår i de 1000 kronor ni redan betalat kostar varje utbildningsplats pengar, finansierade med skattemedel. Ungefärligt värde per utbildningsplats är mellan 3000-6000 kr per tillfälle. Vi vill förstås att dessa platser och pengar nyttjas på bästa sätt!

 

Nya utbildningsområden i höst

Till hösten har vi en massa spännande aktiviteter att se fram emot, som nu planeras för fullt. Tre nya utbildningsområden startar med flera olika utbildningar. Dessa områden är Ekonomi, Marknadsföring och Försäljning. Det kommer även att fortsätta erbjudas utbildningar inom ledarskap, personlig utveckling, organisationsutveckling och IT.

 

Vi finns för er!

Kursutbudet för hösten kommer alltså vara gediget och vi hoppas verkligen att du vill nyttja detta till max!! Utbildningarna är till för dig och att ditt företag ska utvecklas och ge dig ännu mer tillbaks! Kom ihåg att erbjuda även dina medarbetare utbildningar, det är en fantastisk möjlighet att öka kompetensen i företaget så att du själv kan avlastas!

 

Välkommen på kickoff

Vi startar hösten med en energirik kickoff den 30 augusti. Klas Hallberg är den som inspirerar oss under kvällen. Se separat inbjudan. Vi ser mycket fram emot att träffa dig och dina medarbetare då!

 

Tack för den här våren, det är fantastiskt att få arbeta med och för dig och alla andra företagare! Ha nu en underbar sommar så ses vi igen till hösten!

 

Hälsningar Sara Hellberg och alla medarbetare i projektet!

 

 

– Kompetensutveckling är en viktig investering

Ann-Mari Sundgren ny näringslivsstrateg i Heby kommun.

Ann-Mari Sundgren är sedan april ny näringslivsstrateg i Heby kommun och kommer tidigare från en tjänst som näringslivsutvecklare i kommunala bolaget Håbo Marknads AB.  I sin roll som näringslivsstrateg är Ann-Mari även medlem i Affärskompetens Nu’s styrgrupp.

Ann-Mari är tidigare banktjänsteman och har arbetat som företagsrådgivare, både som anställd och som egen företagare. Sedan 2005 har hon arbetat med verksamhets- och kompetensutveckling i EU-finansierade projekt.

– Företagsutveckling ligger mig mycket varmt om hjärtat, säger Ann-Mari. Det är viktigt att skapa förutsättningar för företagen att göra ett ännu bättre jobb. Kompetens är så många olika saker.

Ann-Mari menar att genom utvecklingsarbetet kan företagarna bli mer fokuserade på vad de behöver förbättra. De kan också utveckla sitt nätverk och hitta både kunder och leverantörer. Det är ett tillfälle att lära känna varandra och upptäcka att det här är någon man vill göra affärer med.

– Det är viktigt att påverka sin egen attityd hur jag ska utveckla mitt företag. Vad det lönar sig att lägga ner tid på. Att lära sig något, t.ex ett nytt program ordentligt, kan ju spara mycket tid. Det är viktigt att förstå vad du kan få ut av en utbildning, att tiden du lägger ner är en investering och att ta tillvara tillfällena.

Affärskompetens Nu’s styrgrupp består av representanter från de fyra norduppländska kommunerna Heby, Östhammar, Tierp och Älvkarleby. Martin Andaloussi är näringslivschef i Älvkarleby kommun, Lars Ingeberg i Tierps kommun och Ulf Andersson från Östhammars kommun. Anna-Lena Jansson är Region Uppsalas representant.

Roland Lindgren, Camilla Werme och Lovisa Mattsson är representanter från föreningarna Företag i samverkan och Näringsliv i samverkan som också är projektägare. Camilla Werme är dessutom ordförande i styrgruppen.