Arkiv: Nyheter

Nu har vi skaffat Facebook-sida!

Gå gärna in och gilla vår nystartade Facebook-sida! Sök efter Affärskompetens Nu så hittar du oss. Hemsida och mail kommer fortsatt att vara våra huvudsakliga kommunikationskanaler med er företagare som deltar i projektet. Vår Facebook-sida kommer främst att synliggöra utåt vad som händer i projektet, här kommer bilder och annat från analysträffar och så småningom utbildningar, erfarenhetsutbyten m m att läggas upp.

Första företagsanalysträffen genomförd!

Idag 10 maj har den första träffen i en serie av ”Företagsanalys del 1” genomförts i Östhammar. Tack till alla företagare som deltog med stort engagemang och bjöd på intressanta och kloka diskussioner och tankar i erfarenhetsutbytet. Vi upplevde att det fanns mycket igenkänning och lärande i både gemensamma och olika utmaningar mellan deltagande företagare. Vi uppfattade också en förväntansfull, öppen och härlig stämning i samtalen, som också innebar nyttig eftertanke. Vi lär lika mycket av diskussioner med varandra som av utbildningsinsatser!

Under eftermiddagen gavs först en introduktion med tankeväckande frågeställningar kring företagsanalysens första del. Företagarna jobbade avslutningsvis var och en med att kartlägga sitt nuläge och sitt önskade läge i ett digitalt verktyg. Tack Elisabeth Andersson Brinckmann, som är processledare under analysträffarna, för inspirerande ledning under eftermiddagen!

I efterföljande ”Företagsanalys del 2” kommer vi att jobba vidare med resultaten av analys av nuläge och önskat läge och går vidare med att företagarna gör en utvecklingsplan för sitt företag, där bland annat mål för närmaste året och prioriterade insatsområden/ämnen (detta kan ske i form av utbildningar, rådgivning, erfarenhetsutbyte, coachning osv) identifieras.

Är du deltagare i projektet och ännu inte har anmält dig till Företagsanalys del 1 och del 2? Det finns många datum och orter att välja på under perioden maj-augusti. Läs mer och anmäl dig via länken Företagsanalys så snart som möjligt. Det är begränsat antal platser per träff, så vänta inte med din anmälan.

Återigen tack hälsar vi som deltog från projektet denna premiärkväll!

/Vera Andersson – affärsutvecklare och utbildningsansvarig, Leif Bäckström – affärsutvecklare, Kina Nordlund – kommunikatör

Vi har möjlighet att ta in fler företag i projektet!

Kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens Nu står i startgroparna med 300 solo- och mikroföretag i Norduppland som deltagare.

Vi har just nu möjlighet att ta in några till företag i projektet! Ta chansen att utveckla ditt företag och ditt företagande med oss! Är du eller känner du någon företagare som är intresserad? Välkommen att maila dina kontaktuppgifter till info@affarskompetens.nu och berätta att du är intresserad av att veta mer, så blir du kontaktad med mer information!

Läs mer om projektet här: Om projektet

Projektet pågår i tre år.

Förutsättningar för deltagande (krav från ESF):

  • Projektet kommer att arbeta med Affärsutveckling, inte rena yrkesutbildningar.
  • Du ska ha varit verksam så pass länge att minst ett bokslut är klart.
  • Om du saknar anställda ska du vara verksam till minst 50 % i företaget.
  • Du ska ha tillväxtpotential och tillväxtambitioner.
  • Du ska inte ha uppburit för stort statsstöd under de senaste tre åren (totala gränsen 200 000 Euro)
  • Du får ha max 9 anställda.
  • En engångsavgift på 1.000 kr kommer att tas ut av varje företag

Datum för workshops Företagsanalys är klara! Anmäl dig nu

Under perioden maj-augusti kommer alla företag i projektet att få göra en företagsanalys med hjälp av ett digitalt verktyg. Inför analysen kommer ni att få en personlig inloggning till er egen profil på hemsidan.

I analysen ingår två träffar, del 1 och del 2, där analysverktyget kommer att förklaras och där du får möjlighet att under handledning arbeta med analysen samt utvecklingsplanen för just ditt företag.

Anmäl dig så snart som möjligt till Företagsanalys del 1 och del 2. Det finns ett flertal datum och orter att välja på, den första träffen är 10 maj i Östhammar. Anmälan sker via ett formulär som finns under fliken Företagsanalys, där även mer information finns.

1...789