Som deltagare i Affärskompetens Nu har du din egen Affärsutvecklare som följer dig under projektets gång. Men vi har även tillgång till våra fantastiska utbildare med sin expertkompetens! Här på Affärsutvecklarbloggen svara vi på dina frågor!

Vem som helst kan mejla en fråga till .Affärsutvecklarbloggen  som rör affärsutveckling av ditt företag. Vi förbehåller oss rätten att välja de frågor som har allmänt företagarintresse. Vi svarar ingen personligen om det inte rör sig om att boka en tid hos din affärsutvecklare eller anmäla dig till en av våra utbildningar.

Våra affärsutvecklare kan också skriva i bloggen om frågor som kommit upp under affärsutvecklarmötena och som har ett allmänt företagarintresse. Självklart går det inte att identifiera vilket företag som ställt den frågan, samtalden med din affärsutvecklare är alltid konfidentiella.

Gör så här: Mejla din fråga till affarsutvecklarbloggen@affarskompetens.nu

Vi lägger upp svaren efterhand!