Gå tillbaka

Slutseminarium för projektet 29 maj

Hur får man 350 företag att lägga 35.000 timmar under två år på företagsutveckling?

Seminariet riktar sig främst till dig som arbetar med näringslivsfrågor och/eller kompetensutveckling för småföretagare inom en organisation, ett företag eller en myndighet.

Datum: Onsdag den 29 maj
Tid: 9.00-14.00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala >>

ANMÄL DIG TILL SEMINARIET HÄR >>

Drygt 350 företag (totalt 770 individer) som är verksamma i Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner har deltagit i projektet. Vårt uppdrag har varit att:

  • Höja ”företagarkompetensen” och därför har vi erbjudit utbildningar och affärsutvecklingsmöten.
  • Undersöka vilka arbetssätt som passar när man arbetar med målgruppen solo-  mikro- och småföretag (max 20 anställda) och deras utveckling.

Från mars 2017 till mars 2019 har projektet genomfört inte mindre än 427 utbildningar, 850 affärsutvecklingsmöten, plus ett antal nätverksträffar och mingel. Vi är precis klara med genomförandefasen och har börjat analysera och utvärdera projektets resultat.

”Affärsutvecklare sa du? Han vet väl inget om min bransch?!”
”Jag har inte tid med sånt där!”
”Analyser och trams, det där har jag varit med om förut!”
”Jag behöver ingen ledarskapsutbildning. Om folk bara gjorde som jag sa så skulle allt bli bra!”

Jodå, såna kommentarer har vi fått höra…

Hur motiverar man 350 småföretagare att under två år lägga 35000 timmar på utbildning och affärsutveckling? Vilka är deras behov? Hur går man från omedveten inkompetens till medveten företagsledare? Vilka ämnen är det som lockar? Vilket arbetssätt passar?

Under det här projektet har vi lärt oss hur man stöttar och utvecklar mindre företag. På riktigt. Det är en målgrupp som ofta är svår att nå och motivera och som idag inte tar del av olika insatser som görs hos främjandeaktörer. Detta vill vi ändra på! Merparten av alla företag i Sverige är just små företag och vi har inte råd att förbise denna grupp.

Vi har hittat ett arbetssätt och utformat en metod som fungerar. Det vill vi berätta om.

Vi kommer att presentera projektet Affärskompetens Nu:

  • Erbjudande
  • Metoder och arbetssätt
  • Utmaningar och lösningar
  • Att bygga förtroende
  • Resultat och lärdomar

Tillgänglighet hinder för tillväxten?
Parallellt med detta projekt har vi drivit ett mindre sidoprojekt där man har tittat närmare på tillgänglighetsfrågor. Vilka utmaningar eller kognitiva svårigheter är vanliga hos våra företagare? Och hur bemöter/stöttar systemet dessa?

Samhällsbärarna
Vi vill också tillsammans med er ha bredare diskussioner som handlar om målgruppen småföretagare, deras roll i samhället, vilka insatser som görs, vad de behöver och hur man på bästa sätt kan möta deras behov av nya kunskaper eller rådgivning.

Kom ihåg att anmäla dig till detta evenemang via vårt formulär senast den 22 maj.
Om du har några kollegor som är intresserade är du fri att skicka denna inbjudan vidare.

Har du inte möjlighet att komma på vårt seminarium, men är intresserad av att höra mer så tveka inte att kontakta oss! Mejla sara.hellberg@affarskompetens.nu eller ring 073-3865621.

Affärskompetens Nu är ett 3,5-årigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektägare är föreningen Nordupplands Kompetenscenter, vars medlemmar består av föreningarna Näringsliv i samverkan i Tierps kommun och Företag i samverkan i Östhammars kommun samt Älvkarleby kommun. I styrelse och styrgrupp är även Heby kommun representerad.

ANMÄL DIG TILL SEMINARIET HÄR >>