Gå tillbaka

Ove Bristrand – utbildar om GDPR, den nya dataskyddsförordningen

 

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För dig som företagsledare kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

Ove Bristrand är en anlitad utbildare och föreläsare i frågor om praktisk anpassning till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

Ove har 34 års erfarenhet från IT-branschen med uppdrag som konsult av molntjänster och intranät, utbildar användare samt studenter på yrkeshögskola i molntjänster, intranät och GDPR samt utför och deltar i utbildningar online.

Ove har även skrivit en artikel som i december 2017 publicerades på mediakoncernen IDGs hemsida.

Dataskyddsförordningen gäller i princip alla, även föreningar. GDPR gäller inte bara för nya system. Lagen är teknikneutral och kommer även gälla papper. Det räcker inte med att bara installera tekniska skydd. Istället ska man planera för kompetensutveckling av användarna. En av de vanligaste orsakerna till säkerhetsproblem är den mänskliga faktorn.

– Arbetsuppgifterna inför införandet av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR är delvis lika för de flesta organisationer men i praktiken kommer det dock att skilja en del, det finns ingen standardlösning som fungerar för alla, säger Ove Bristrand.

Arbetet med dataskyddsförordningen är ett pågående arbete även efter förordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Mycket arbete handlar då om att skapa rutiner, policy samt uppföljning.

Det finns än så länge inte mycket enkel information att läsa om GDPR. Det som kan rekommenderas är en skrift från Datainspektionen.

 

OVE BRISTRAND

Befattning: Vd, Senior cloud advisor på NetIntegrate Sweden

Expertområden: Molntjänster, onlineutbildning, GDPR.

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig här >>