Gå tillbaka

Vill du utveckla ditt företag? Nu har vi fått fler platser!

 

Cirka 300 företagare och deras medarbetare är med i projektet Affärskompetens Nu. Ca 250 företag är redan igång med sitt utvecklingsarbete och är mycket nöjda. Därför har vi fått möjlighet att erbjuda ännu fler företag att ansluta sig till projektets sista år. Kontakta oss om du vill gå med i projektet och utveckla ditt företag!

Tack vare ett EU-stöd på 23 miljoner kan vi erbjuda Mellansveriges största utbildningsutbud för att ge de norduppländska företagen ännu mer konkurrenskraft. Utbildningarna är hel- eller halvdagskurser, i enstaka fall upp till tre dagar, inom ämnena IT och digitalisering, försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi, organisationsutveckling och personlig utveckling.

 

Du får också tillgång till en affärsutvecklare som du träffar enskilt med jämna mellanrum. Affärsutvecklaren ställer de rätta frågorna, ger stöd, feeedback och  hjälper dig se vilka steg du bör ta för att nå dina mål.

 

Förutom utbildningar och affärsutveckling, erbjuder vi även nätverkande med våra 300 andra deltagande företag. Dessutom vill vi ge dig inspiration och intressanta nyheter som rör företagande. Ditt företag kan också få synas i artiklar och notiser i de kanaler där vi marknads­för projektet.

 

Kan alla gå med?
För att gå med i projektet ska du har varit företagare i minst ett år, företaget ska vara din huvudsakliga sysselsättning och du får inte ha mer än 20 anställda.

 

Men vad kostar det då?
Vanligtvis kostar en halvdagsutbildning mellan fem och tio tusen kr. Men eftersom vi får of­fentligt stöd betalar varje företag BARA 1000 kr. Inte per gång. Utan för HELA projekttiden. Från start till mål. Oavsett hur många utbildningar och aktiviteter du och dina medarbetare deltar i! Flera utbildningar, bl.a inom personlig utveckling, ekonomi och IT, ger kunska­per som snabbt går att räkna hem i form av ökad effektivitet.

 

Mejla info@affarskompetens.nu eller ring 0293-74 50 10 om du själv vill gå med i projektet eller kanske har en företagarkollega som du tror vill gå med!