Gå tillbaka

Vad motiverar mina anställda?

Vad som ger de anställda drivkraft och motivation kan vara väldigt olika beroende på när de är födda.

 

Beroende på konjunkturens läge under årens lopp har olika saker i livet och karriären varit viktiga för olika generationer. På Mötesplats Relations mingelrelease den 25 oktober samtalade chefredaktör Anders Melldén med deltagare från de olika generationerna om drivkrafter. Något som varje arbetsgivare bör tänka på.

 

Att sitta på ett fint kontor och ha sitt namn på en polerad mässingsskylt utanför kanske var viktigt för att dagens åldringar, födda på 30-talet, skulle känna sig tillfreds med sin karriär och arbetssituation.

 

Baby Boomers
Efterkrigstidens barn, de så kallade Baby Boomers, vill ha en rak karriär, ekonomisk trygghet och kontinuitet.

 

Generation X
För generationen födda på 60- och 70-talet, även kallad Generation X, är karriär i förhållande till kompetens viktigt.

 

Millenials
Millenials eller Generation Y söker utmaningar, personlig utveckling är viktigare än hög lön och är lojala till personer de ser upp till, men inte alltid till företaget.

 

”Hur fan tänker de?”
De olika generationernas drivkrafter formar i hög grad hur de ser på sitt arbete och sin karriär. Under rubriken ”Hur fan tänker de?” ställde tidningen Relation fyra frågor till en från varje årtionde; 70-talist, 80-talist och 90-talist.

 

70-talist
Sammanfattningsvis vill en 70-talist helst jobba i Uppsala-trakten, ser 10 år som en bra tid att stanna på en arbetsplats, söker jobb efter den kompetens man har och jobbar för att det är roligt!

 

80-talist
80-talisterna ser Sverige som arbetsmarknad, stannar fem år på en arbetsplats, söker jobb efter status på företaget.

 

90-talist
Slutligen ser 90-talisterna Världen som sin arbetsplats, stannar också 5 år på samma jobb och väljer arbetsplats efter vad företaget kan erbjuda honom eller henne.

 

Enligt intervjun jobbar samtliga generationer för att det är roligt. Vilket kanske inte är helt ärligt uttryckt, eller så var urvalet för intervjun lite för snävt…

 

50-60-talister
Endast mycket gamla människor, alltså 50-och 60-talisterna, ser att man stannar längre än tio år på en arbetsplats och arbetar för att dra sitt strå till stacken.

 

Vad innebär detta för arbetsgivaren?
Med hela världen som potentiell arbetsplats finns det en del att konkurrera med när man som arbetsgivare söker medarbetare. I många fall är läget att det inte är arbetstagaren som ska vara tacksam för att få ett jobb, utan företagen som ska vara tacksamma för att få arbetskraft. Hur motiverar då du som arbetsgivare de olika generationerna för att de ska trivas på sitt arbete, prestera som bäst och för att de ska vilja jobba hos dig överhuvudtaget?

 

Belöningsprogram
Enligt företaget Inspiration Company kan ett sätt vara att i dialog med de anställdas önskemål utveckla ett program där varje individ kan välja sin belöning genom ett poängsystem som blir en neutral valuta. Belöning kan finnas på både företags- grupp- och individnivå.

 

Inspiration Company ger fem konkreta tips för att lyckas med belöningssystemet:
1.TYDLIGHET
Tydligt definierade beteenden, aktiviteter, syften och resultat för vad som ska uppnås.

 

2. REALISTISKA MÅL
Målen ska vara lätta att förstå och realistiska att uppnå.

 

3. STRUKTURERAT OCH RÄTTVIST
Arbetet med belöning och motivation ska ses som en strategisk långsiktig investering som följs upp kontinuerligt.

 

4. ÅTERKOPPLA RÄTT
Feedback och belöningar ska ges så fort som möjligt efter att ett mål har uppnåtts.

 

5. ENKELT OCH LÄTT ATT FÖRSTÅ
Vad som ska belönas ska vara tydligt kommunicerat och bestämt från början.

 

Källa: Mötesplats Relation och tidningen Relation, www.relation.se samt www.inspirationcompany.se