Vill du utveckla ditt företag? Nu har vi fått fler platser!

 

Cirka 300 företagare och deras medarbetare är med i projektet Affärskompetens Nu. Ca 250 företag är redan igång med sitt utvecklingsarbete och är mycket nöjda. Därför har vi fått möjlighet att erbjuda ännu fler företag att ansluta sig till projektets sista år. Kontakta oss om du vill gå med i projektet och utveckla ditt företag!

Tack vare ett EU-stöd på 23 miljoner kan vi erbjuda Mellansveriges största utbildningsutbud för att ge de norduppländska företagen ännu mer konkurrenskraft. Utbildningarna är hel- eller halvdagskurser, i enstaka fall upp till tre dagar, inom ämnena IT och digitalisering, försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi, organisationsutveckling och personlig utveckling.

 

Du får också tillgång till en affärsutvecklare som du träffar enskilt med jämna mellanrum. Affärsutvecklaren ställer de rätta frågorna, ger stöd, feeedback och  hjälper dig se vilka steg du bör ta för att nå dina mål.

 

Förutom utbildningar och affärsutveckling, erbjuder vi även nätverkande med våra 300 andra deltagande företag. Dessutom vill vi ge dig inspiration och intressanta nyheter som rör företagande. Ditt företag kan också få synas i artiklar och notiser i de kanaler där vi marknads­för projektet.

 

Kan alla gå med?
För att gå med i projektet ska du har varit företagare i minst ett år, företaget ska vara din huvudsakliga sysselsättning och du får inte ha mer än 20 anställda.

 

Men vad kostar det då?
Vanligtvis kostar en halvdagsutbildning mellan fem och tio tusen kr. Men eftersom vi får of­fentligt stöd betalar varje företag BARA 1000 kr. Inte per gång. Utan för HELA projekttiden. Från start till mål. Oavsett hur många utbildningar och aktiviteter du och dina medarbetare deltar i! Flera utbildningar, bl.a inom personlig utveckling, ekonomi och IT, ger kunska­per som snabbt går att räkna hem i form av ökad effektivitet.

 

Mejla info@affarskompetens.nu eller ring 0293-74 50 10 om du själv vill gå med i projektet eller kanske har en företagarkollega som du tror vill gå med!

 –  Utbytet med andra företagare mycket värdefullt!

Sara Åkerlind driver Kingstreet Catering tillsammans med sin man Jonas. Tillsammans har de gått flera av Affärskompetens Nu:s utbildningar, bl.a annat tredagarsutbildningen i Ledarskap. Foto: Ulrika Ekblom.

Sara Åkerlind driver Kingstreet Catering tillsammans med sin man Jonas. Tillsammans har de gått flera av Affärskompetens Nu:s utbildningar, bl.a annat tredagarsutbildningen i Ledarskap. Foto: Ulrika Ekblom.

 

Kingstreet Catering i Hargshamn vill ge sina kunder en matupplevelse utöver det vanliga, var den än är. Kingstreets ägare, Sara och Jonas Åkerlind, har båda deltagit i flera utbildningar hos Affärskompetens Nu.

Kingstreet startades på Kungsgatan i dåvarande Hotel Uppsala år 2001 av Jonas Åkerlind, kock med meriter från både Stockholm och USA. Sara kom in i företaget 2005 med treårig utbildning i bl.a dryckeskunskap från Restauranghögskolan i Grythyttan.

– Hela vår verksamhet genomsyras av vårt intresse och känsla för maten, säger Sara Åkerlind. Vi väljer närodlat och lokalproducerat så långt det är möjligt och produkter av högsta kvalitet.

Både Sara och Jonas har gått flera av Affärskompetens Nu:s utbildningar inom bl.a Kommunikation, Ledarskap och Personlig utveckling.

– Utbildningarna har verkligen varit jättebra, säger Sara Åkerlind. De är väl underbyggda, har bra struktur och det hålls hela tiden ett fokus på innehållet.

Just nu pågår Ledarskap 3 dagar, som Jonas och Sara också går i utbildningslokalerna på Tornvillan i Östhammar.

– Vi har gått flera utbildningar för Elisabeth Andersson-Brinckmann, fortsätter Sara. Hon håller ihop gruppen på ett strukturerat sätt. Det finns inga diskussioner som svävar ut åt fel håll och det slarvas inte bort tid. Det är skillnad från många utbildningar vi gått i andra sammanhang.

Kingstreet vänder sig både till företag och privatpersoner och levererar mat till allt från företagsfest och affärslunch till bröllop och disputation. Några återkommande företagskunder är bl.a Uppsala universitet, Hargs Bruk AB, Metod Arkitekter, Roslagscupen, Sweco samt Bolander & Co.

Sara och Jonas tar även in medarbetare vid större uppdrag, såsom kockar och servis, och även några av dessa har deltagit i utbildningar och aktiviteter.

– Förutom de kunskaper vi får på utbildningarna är utbytet med de andra småföretagarna bland det mest värdefulla. Man kan bolla idéer och få nya perspektiv. Dessutom har projektet gett oss som företagsledare en egen personlig utveckling, avslutar Sara Åkerlind.

Mer om Kingstreet Catering kan du läsa på www.kingstreet.se

© Text: Mia Ulin. Foto: Ulrika Ekblom.

Vad motiverar mina anställda?

Vad som ger de anställda drivkraft och motivation kan vara väldigt olika beroende på när de är födda.

 

Beroende på konjunkturens läge under årens lopp har olika saker i livet och karriären varit viktiga för olika generationer. På Mötesplats Relations mingelrelease den 25 oktober samtalade chefredaktör Anders Melldén med deltagare från de olika generationerna om drivkrafter. Något som varje arbetsgivare bör tänka på.

 

Att sitta på ett fint kontor och ha sitt namn på en polerad mässingsskylt utanför kanske var viktigt för att dagens åldringar, födda på 30-talet, skulle känna sig tillfreds med sin karriär och arbetssituation.

 

Baby Boomers
Efterkrigstidens barn, de så kallade Baby Boomers, vill ha en rak karriär, ekonomisk trygghet och kontinuitet.

 

Generation X
För generationen födda på 60- och 70-talet, även kallad Generation X, är karriär i förhållande till kompetens viktigt.

 

Millenials
Millenials eller Generation Y söker utmaningar, personlig utveckling är viktigare än hög lön och är lojala till personer de ser upp till, men inte alltid till företaget.

 

”Hur fan tänker de?”
De olika generationernas drivkrafter formar i hög grad hur de ser på sitt arbete och sin karriär. Under rubriken ”Hur fan tänker de?” ställde tidningen Relation fyra frågor till en från varje årtionde; 70-talist, 80-talist och 90-talist.

 

70-talist
Sammanfattningsvis vill en 70-talist helst jobba i Uppsala-trakten, ser 10 år som en bra tid att stanna på en arbetsplats, söker jobb efter den kompetens man har och jobbar för att det är roligt!

 

80-talist
80-talisterna ser Sverige som arbetsmarknad, stannar fem år på en arbetsplats, söker jobb efter status på företaget.

 

90-talist
Slutligen ser 90-talisterna Världen som sin arbetsplats, stannar också 5 år på samma jobb och väljer arbetsplats efter vad företaget kan erbjuda honom eller henne.

 

Enligt intervjun jobbar samtliga generationer för att det är roligt. Vilket kanske inte är helt ärligt uttryckt, eller så var urvalet för intervjun lite för snävt…

 

50-60-talister
Endast mycket gamla människor, alltså 50-och 60-talisterna, ser att man stannar längre än tio år på en arbetsplats och arbetar för att dra sitt strå till stacken.

 

Vad innebär detta för arbetsgivaren?
Med hela världen som potentiell arbetsplats finns det en del att konkurrera med när man som arbetsgivare söker medarbetare. I många fall är läget att det inte är arbetstagaren som ska vara tacksam för att få ett jobb, utan företagen som ska vara tacksamma för att få arbetskraft. Hur motiverar då du som arbetsgivare de olika generationerna för att de ska trivas på sitt arbete, prestera som bäst och för att de ska vilja jobba hos dig överhuvudtaget?

 

Belöningsprogram
Enligt företaget Inspiration Company kan ett sätt vara att i dialog med de anställdas önskemål utveckla ett program där varje individ kan välja sin belöning genom ett poängsystem som blir en neutral valuta. Belöning kan finnas på både företags- grupp- och individnivå.

 

Inspiration Company ger fem konkreta tips för att lyckas med belöningssystemet:
1.TYDLIGHET
Tydligt definierade beteenden, aktiviteter, syften och resultat för vad som ska uppnås.

 

2. REALISTISKA MÅL
Målen ska vara lätta att förstå och realistiska att uppnå.

 

3. STRUKTURERAT OCH RÄTTVIST
Arbetet med belöning och motivation ska ses som en strategisk långsiktig investering som följs upp kontinuerligt.

 

4. ÅTERKOPPLA RÄTT
Feedback och belöningar ska ges så fort som möjligt efter att ett mål har uppnåtts.

 

5. ENKELT OCH LÄTT ATT FÖRSTÅ
Vad som ska belönas ska vara tydligt kommunicerat och bestämt från början.

 

Källa: Mötesplats Relation och tidningen Relation, www.relation.se samt www.inspirationcompany.se