Affärskompetens Nu:s resa till Nystad i Finland  9 – 11 oktober 2017

Inom ramen för projektets transnationella samarbete reste Sara och Mia från Affärskompetens Nu tillsammans med projektets styrgrupp samt Stefan Edelsvärd från Östhammars kommun till Nystad i Finland i mitten på oktober. Vi ville få inspiration och kunskap om hur man arbetar med kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning i ett annat land.

 

Syftet med resan var att träffa framstående representanter för Nystadsregionens näringsliv och offentliga förvaltning och få information om framgångsrika arbetssätt, metoder, modeller, idéer, innovationer, attityder och situationer för småföretagare som projektet kan ha nytta av. Vi ska även se över möjligheterna att anordna något slags affärsutbyte mellan de norduppländska och finska företagen.

 

Årets företagarkommun
Den finska kommunen Nystad (Uusikaupunki) blev årets företagarkommun i Finland 2010 och 2012. Här har företagen tillsammans med kommunen utvecklat ett mycket gott samarbete som bidragit till en stark näringslivsutveckling bland solo-och mikroföretagen.

 

Skärgårdsstad
Nystad är en stad med ca 15000 invånare som i år firar 400 år och är vänort till Östhammars kommun. Hela Nystadsregionen har ca 32000 invånare och ligger i landskapet Egentliga Finland. Staden ligger mycket vackert och strategiskt vid havet och den finska skärgården, som alltid har haft stor betydelse för dess näringsliv och välfärd. Nystad grundades 1617 av den svenske kungen Gustav II Adolf.

 

Från kris till välstånd
Nystad har sedan de ekonomiska kriserna i mitten av 1990-talet och efter 2008 genomgått en makalös transformering: Från att ha varit den plats i Finland där arbetslösheten var som allra, allra störst med upp till 50%, till att idag kunna erbjuda fler arbeten än det finns invånare. Den allra största arbetsgivaren heter Valmet Automotive men även kemiindustri och stålindustri är stora arbetsgivare. I kölvattnet av de framgångsrika storindustrierna har även många mindre industrier och annat näringsliv frodats.  Nystad är även ett välbesökt turistmål på sommaren. Vi kan se många likheter mellan Nystad och Norduppland inom flera områden.

 

Reflektioner från besöket
Ett bestående intryck från mötena med både näringsliv och offentlig förvaltning var en stor ödmjukhet och respekt för varandra samt den övergripande viljan att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Detta tog sig uttryck i bland annat:
– Att arbeta utefter företagens behov. Alla är medvetna om företagens betydelse för regionen. T.ex arbetar kommunen aktivt för att hitta lämplig arbetskraft från hela landet till de företag som har behov samt agerar risktagare genom att låta bygga lokaler till företag.
– Näringslivet och skolan har ett mycket bra samarbete t.ex med lärlingssystemet.
– Utvecklingsbolaget som arbetar för hela regionen (6-9 kommuner) fungerar bra, men de brister i långsiktig finansiering. De söker projektmedel för att kunna finnas kvar, de hade själv önskat ett mer långsiktigt perspekt

 

Företag och organisationer som vi träffade
Nystads/Uusikaupunki kommun
www.uusikaupunki.fi
Nystads image bygger mycket på närheten till havet och att det är företagarvänligt. Man arbetar aktivt med företagen och är intresserade av företagens situation och har en positiv attityd till näringslivet.

 

Yrittäjät, Företagarna i Finland
www.yrittajat.fi
Företagarna i Finland har 105 000 medlemsföretag. Företagarna i Finland vill förbättra företagarnas ställning, förutsättningarna för företagande och bygga Finland som ett företagandets samhälle med värdena frihet, ansvar och kreativitet. Från Företagarnas sida är man mycket intresserad av att träffas och göra matchning mellan finska och svenska företag.

 

TE-Palvelut, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå
www.te-palvelut.fi
TE-byråns uppdrag är både att hitta arbete till de arbetssökande och att förse företagen med arbetskraft samt kompetensutveckling och finansiellt stöd till sysselsättning.

 

Valmet Automotive
www.valmet-automotive.com
Valmet Automotive är en av de största kontraktstillverkarna i världen. Specialområden är premiumbilar, cabriolet, taksystem och elbilar främst för Daimler-koncernen. Valmet sysselsätter ca 4000 personer i Nystad och rekryterar ständigt fler.

 

Ukipolis Oy
www.ukipolis.fi
Ukipolis är ett regionalt utvecklingscentrum för entreprenörskap med bl.a nyföretagarrådgivning affärsrådgivning, korta evenemang och kurser samt olika projekt i livsmedelsbranschen, för industrin etc. Styrelsen består av politiker och representanter från företagarföreningar i kommunerna.

 

Yrkeshögskolan Novida
www.novida.fi
Novida tillhandahåller olika yrkesutbildningar för studenter i alla åldrar inom kultursektorn, naturresurser och miljösektorn, teknik, kommunikations- och transportsektorn, samhällsvetenskap, näringsliv och administration, socialtjänster och catering. Kopplingen till arbetslivet är starkt med minst ett halvt års lärlingstid och utövande av yrkesmässiga färdigheter.

 

Nystad Tourist Office
matkailu.uusikaupunki.fi
Kommunägd verksamhet som utvecklar och koordinerar turistnäringen med strategi, marknadsföring och försäljning. Anordnar även mässor och evenemang samt ger turistinformation och allmän info för invånare. Organiserar och säljer ca 100 gruppresor och program per år och bokar Nystads turistguide. Tar försäljningsprovision ca 10%. Säljer biljetter till kryssningar och evenemang, nära samarbete med näringslivet. Hyr ut cyklar, säljer böcker, fiskekort, souvenirer och vykort. Nystad hade 17,68 miljoner euro, 1140,81 euro per invånare, i direkta turistintäkter exklusive moms år 2015.

 

Bryggeriet Vakka-Suomen Panimo
www.vasp.fi
Tillverkar 500.000 liter dryck varav 400.000 liter öl om året. Resten alkoholfria drycker. Allt säljs i Finland, 75% genom ALKO. Sju anställda inklusive marknadsföring och administration. Startade 2007. 74000 liters kapacitet åt gången. Utrustningen är mycket viktig för kvaliteten och kommer från Tyskland. VD äger 60% av bolaget och har två olika investerare som äger 20% vardera. Kommunen byggde byggnaden och företaget betalar av på 10 år.

 

Port of Uusikaupunki LTD
www.ukiport.fi
Utvecklingen av hamnen är högsta prioritet i staden Uusikaupunki’s affärsstrategi, och många resurser har investerats i hamnen under de senaste åren för att säkerställa en hög kundservice. Hamntjänster som spedition, stuvning, packning och lagerhållning. Kunder som Alu Steel, Valmet Automotive, Yara (Hydro) med flera. Stort intresse för att återinföra färjeförbindelse med Hargshamn.

 

Äggförädlaren Munax i Laitila
www.munax.fi
Startade 2003. Tre bönder med 3 gårdar är delägare vilket präglar företagets värderingar. Idag 60 producenter samt 60 personer anställda. Hög kvalitet men också nya innovativa  produkter. Inhouse forskning och utveckling. 7 milj ägg i veckan. Mycket export till bl.a Tyskland och Polen. Produkter t.ex äggsmör på rulle, skalade ägg, äggvitesmoothies, äggvita på tetra. Miljön i Finland är ren. Salmonellafritt är viktigt argument för export.

 

Laitila kommun
www.laitila.fi
Ca 600 företag i kommunen vara 100 företag har mer än 6 personer anställda. 103% arbetsplatser jämfört med arbetsföra. Svårt att få arbetskraft. Bostäder problem. 1 person plus stadsdirektören jobbar med näringslivsfrågor. Satsat mycket på att hjälpa företag. Ca 20 milj Euro investerat i lokaler efter 1997. Kommunen bygger och tar risken och företagen betalar av på hyran. Företagen äger sedan lokalen.

 

Finnlamex
www.finnlamex.com
Tillverkar laminerade glasvindrutor för bussar och tåg sedan 1999. Premiumkvalitet. Leverantörer till Londons röda dubbeldäckare. Ca 10 milj € i omsättning. (100 milj SEK.) Importerar plast från Thailand, Tyskland och Polen. Ca 70 pers anställda. Gör alla maskiner själv och lär upp arbetskraft själva. Investerare är företag i närheten.

 

Deltagare
Stefan Edelsvärd, EU-samordnare Östhammars kommun. Roland Lindgren, företagsledare, Företag i samverkan. Lovisa Matsson, företagsledare, Företag i samverkan. Lena Lundström, strateg, Region Uppsala, ersättare för Anna-Lena Jansson. Lars Ingeberg, näringslivschef Tierps kommun. Ann-Marie Sundgren, näringslivschef, Heby Kommun. Linda Helzenius, näringslivsstrateg Älvkarleby kommun, ersättare för Martin Andaloussi. Sara Hellberg, projektledare  Affärskompetens Nu. Mia Ulin, kommunikationsansvarig, Affärskompetens Nu.

 

© Text och foto: Mia Ulin

Att växa och bli fler – Christina lär dig vad du ska tänka på när du anställer

Går det bra för företaget kanske du behöver fler som jobbar. Men vad innebär det att vara arbetsgivare? Vad kostar det att ha anställda och vilket ansvar har du inom olika områden? Den här kursen ger dig vägledning, tips och råd när du ska anställa.

Christina ”Titti” Hurtig är kontorschef hos Folkesson i Tierp och arbetar även som konsult och utbildare inom ekonomi- och personalområdet.

– Jag brinner för att hjälpa företagare att utveckla sina företag, säger Christina. Det är ju väldigt positivt när man upplever att företaget kan växa men det gäller att ha koll på kostnader och vilka lagar och regler som gäller.

Förutom erfarenheter från olika roller inom ekonomi så har Titti även varit verksam som VD och egen företagare så hon har en god förståelse för företagarens många utmaningar. Med sin varierade erfarenhet kan hon bidra med både teori och praktik inom de områden hon utbildar

– Det är positivt när företaget går bra och det finns behov av att anställa medarbetare, säger Christina. Men det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till. Det handlar både om att hitta rätt person för din verksamhet och att följa de lagar och regler som gäller för dig som arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen här >>