Gå tillbaka

Christer Bang och Gitte Blomgren – utbildare i ekonomi

Med fokus på tillväxt och lönsamhet

Christer Bang är strategi- och förändringskonsult på Celavi Verksamhetsutveckling AB, som har fokus på hur man skapar tillväxt, effektiva organisationer och ökad lönsamhet i små- och medelstora företag.

Christer har 20 års erfarenhet från befattningar som CFO, affärsutvecklingschef och VD i börsnoterade bolag såväl från ägarleda bolag. Bland Christer uppdrag som konsult ingår att vara expertkonsult för Almi Företagspartner inom finansiering, verksamhetsstyrning och organisation.

Är lönsamhets- och förändringscoach för ett flertal SME-företag samt expertskribent för Bonniers ledarskap 360. Christer arbetar med ekonomi och affärer med människan i centrum och med många bra exempel från praktiken i verkliga företag.

 

Gitte Blomgren är civilekonom och seniorkonsult på Celavi Verksamhetsutveckling AB och rådgivare inom affärsutveckling, ledarskap och organisation.

Gitte har drygt 25 års erfarenhet som utbildare, konsult och coach från både näringslivet och offentlig verksamhet inom affärsmannaskap, ekonomi och personalekonomi.  Coachar starta-eget samt solo-, micro- och småföretag. Håller löpande kurser för olika kursanordnare t ex FEI FöretagsEkonomiska Institutet och är kursansvarig på Stockholms universitet. Expertskribent för Bonniers. Gittes verktyg är grafik, bilder – proportioner, ekonomisk dialog, pedagogik, tydlighet och stort engagemang. Uppvuxen och lever i småföretagarmiljö.