Gå tillbaka

”Allt faller på plats” – Reflektioner från den första av träffarna för företagsanalys del 2

Tidigare i veckan genomfördes Företagsanalys del 2 för den första gruppen företagare. Processledare Elisabeth Andersson Brinckmann guidade företagarna genom kvällen via teori, praktiska och konkreta exempel, övningar – och förstås enskilt arbete med det egna företaget/företagandet. Kvällen bjöd på en mängd intressanta och tankeväckande diskussioner och vi vill gärna dela med oss av några reflektioner och tankar från kvällens deltagare:

”Aha-upplevelse” – ”Nu har jag fått hjälp att titta på insidan av mitt företag, man tvingas verkligen att reflektera” – ”Jag känner att det nu är ett gyllene tillfälle att ta tag i alla de här sakerna, nu när jag har satt ord på dem” – ”Båda de här analysträffarna har gett mig jättemycket, jag kan bara känna hur allt faller på plats”

bild 1 bild 2 bild 3

Företagsanalysen är en väldigt viktig del i projektet. Här analyserar du som företagare ditt nuläge och ditt önskade läge och vilka insatser som kan behövas för att minska ”glappet” däremellan. Med hjälp av en processledare, projektets affärsutvecklare och med stöd av exempel och erfarenhetsutbyte med andra företagare gör du din egen analys och sätter grunderna för ditt företags utvecklingsplan de kommande åren. Projektet kommer därefter att erbjuda insatser (utbildningar, coachning, erfarenhetsutbyte m m) utifrån de behov som de deltagande företagen har. Insatserna drar igång i november 2016 och pågår under två år.

Du har väl anmält dig till företagsanalysträffar? Om inte, läs mer och gör din anmälan här: Företagsanalys