Gå tillbaka

Första företagsanalysträffen genomförd!

Idag 10 maj har den första träffen i en serie av ”Företagsanalys del 1” genomförts i Östhammar. Tack till alla företagare som deltog med stort engagemang och bjöd på intressanta och kloka diskussioner och tankar i erfarenhetsutbytet. Vi upplevde att det fanns mycket igenkänning och lärande i både gemensamma och olika utmaningar mellan deltagande företagare. Vi uppfattade också en förväntansfull, öppen och härlig stämning i samtalen, som också innebar nyttig eftertanke. Vi lär lika mycket av diskussioner med varandra som av utbildningsinsatser!

Under eftermiddagen gavs först en introduktion med tankeväckande frågeställningar kring företagsanalysens första del. Företagarna jobbade avslutningsvis var och en med att kartlägga sitt nuläge och sitt önskade läge i ett digitalt verktyg. Tack Elisabeth Andersson Brinckmann, som är processledare under analysträffarna, för inspirerande ledning under eftermiddagen!

I efterföljande ”Företagsanalys del 2” kommer vi att jobba vidare med resultaten av analys av nuläge och önskat läge och går vidare med att företagarna gör en utvecklingsplan för sitt företag, där bland annat mål för närmaste året och prioriterade insatsområden/ämnen (detta kan ske i form av utbildningar, rådgivning, erfarenhetsutbyte, coachning osv) identifieras.

Är du deltagare i projektet och ännu inte har anmält dig till Företagsanalys del 1 och del 2? Det finns många datum och orter att välja på under perioden maj-augusti. Läs mer och anmäl dig via länken Företagsanalys så snart som möjligt. Det är begränsat antal platser per träff, så vänta inte med din anmälan.

Återigen tack hälsar vi som deltog från projektet denna premiärkväll!

/Vera Andersson – affärsutvecklare och utbildningsansvarig, Leif Bäckström – affärsutvecklare, Kina Nordlund – kommunikatör