”Allt faller på plats” – Reflektioner från den första av träffarna för företagsanalys del 2

Tidigare i veckan genomfördes Företagsanalys del 2 för den första gruppen företagare. Processledare Elisabeth Andersson Brinckmann guidade företagarna genom kvällen via teori, praktiska och konkreta exempel, övningar – och förstås enskilt arbete med det egna företaget/företagandet. Kvällen bjöd på en mängd intressanta och tankeväckande diskussioner och vi vill gärna dela med oss av några reflektioner och tankar från kvällens deltagare:

”Aha-upplevelse” – ”Nu har jag fått hjälp att titta på insidan av mitt företag, man tvingas verkligen att reflektera” – ”Jag känner att det nu är ett gyllene tillfälle att ta tag i alla de här sakerna, nu när jag har satt ord på dem” – ”Båda de här analysträffarna har gett mig jättemycket, jag kan bara känna hur allt faller på plats”

bild 1 bild 2 bild 3

Företagsanalysen är en väldigt viktig del i projektet. Här analyserar du som företagare ditt nuläge och ditt önskade läge och vilka insatser som kan behövas för att minska ”glappet” däremellan. Med hjälp av en processledare, projektets affärsutvecklare och med stöd av exempel och erfarenhetsutbyte med andra företagare gör du din egen analys och sätter grunderna för ditt företags utvecklingsplan de kommande åren. Projektet kommer därefter att erbjuda insatser (utbildningar, coachning, erfarenhetsutbyte m m) utifrån de behov som de deltagande företagen har. Insatserna drar igång i november 2016 och pågår under två år.

Du har väl anmält dig till företagsanalysträffar? Om inte, läs mer och gör din anmälan här: Företagsanalys

Är du redo? – Deltagaravgift, intyg gällande statsstöd och anmälan till företagsanalys

Vi håller just nu på att göra de sista genomgångarna av listan på deltagare i projektet. Vi har runt 300 företag anmälda i projektet och ett gäng företag som står på väntelista för att få ansluta till projektet. Vi saknar slutlig bekräftelse på deltagande från några anmälda deltagare och er håller vi just nu på att ringa runt till. Det vi saknar är betalning av deltagaravgiften och från några av er även intyg gällande statsstöd. (Blanketten, som postas till Affärskompetens Norduppland, Box 81, 82155 Tierp, finns att ladda ner här: Förenklad blankett statsstöd 2016 )

Vi vill samtidigt passa på att påminna er om att göra er anmälan till företagsanalysträffarna – anmälan görs via denna länk: Företagsanalys

Hjälp oss gärna, om du vet med dig att det är något av ovanstående som du som deltagare inte har ordnat, så ber vi dig att snarast möjligt åtgärda detta eller att kontakta oss med dina frågor och funderingar till info@affarskompetens.nu eller 070-467 64 40. Tack på förhand!

Nu har vi skaffat Facebook-sida!

Gå gärna in och gilla vår nystartade Facebook-sida! Sök efter Affärskompetens Nu så hittar du oss. Hemsida och mail kommer fortsatt att vara våra huvudsakliga kommunikationskanaler med er företagare som deltar i projektet. Vår Facebook-sida kommer främst att synliggöra utåt vad som händer i projektet, här kommer bilder och annat från analysträffar och så småningom utbildningar, erfarenhetsutbyten m m att läggas upp.

Första företagsanalysträffen genomförd!

Idag 10 maj har den första träffen i en serie av ”Företagsanalys del 1” genomförts i Östhammar. Tack till alla företagare som deltog med stort engagemang och bjöd på intressanta och kloka diskussioner och tankar i erfarenhetsutbytet. Vi upplevde att det fanns mycket igenkänning och lärande i både gemensamma och olika utmaningar mellan deltagande företagare. Vi uppfattade också en förväntansfull, öppen och härlig stämning i samtalen, som också innebar nyttig eftertanke. Vi lär lika mycket av diskussioner med varandra som av utbildningsinsatser!

Under eftermiddagen gavs först en introduktion med tankeväckande frågeställningar kring företagsanalysens första del. Företagarna jobbade avslutningsvis var och en med att kartlägga sitt nuläge och sitt önskade läge i ett digitalt verktyg. Tack Elisabeth Andersson Brinckmann, som är processledare under analysträffarna, för inspirerande ledning under eftermiddagen!

I efterföljande ”Företagsanalys del 2” kommer vi att jobba vidare med resultaten av analys av nuläge och önskat läge och går vidare med att företagarna gör en utvecklingsplan för sitt företag, där bland annat mål för närmaste året och prioriterade insatsområden/ämnen (detta kan ske i form av utbildningar, rådgivning, erfarenhetsutbyte, coachning osv) identifieras.

Är du deltagare i projektet och ännu inte har anmält dig till Företagsanalys del 1 och del 2? Det finns många datum och orter att välja på under perioden maj-augusti. Läs mer och anmäl dig via länken Företagsanalys så snart som möjligt. Det är begränsat antal platser per träff, så vänta inte med din anmälan.

Återigen tack hälsar vi som deltog från projektet denna premiärkväll!

/Vera Andersson – affärsutvecklare och utbildningsansvarig, Leif Bäckström – affärsutvecklare, Kina Nordlund – kommunikatör