Vi har möjlighet att ta in fler företag i projektet!

Kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens Nu står i startgroparna med 300 solo- och mikroföretag i Norduppland som deltagare.

Vi har just nu möjlighet att ta in några till företag i projektet! Ta chansen att utveckla ditt företag och ditt företagande med oss! Är du eller känner du någon företagare som är intresserad? Välkommen att maila dina kontaktuppgifter till info@affarskompetens.nu och berätta att du är intresserad av att veta mer, så blir du kontaktad med mer information!

Läs mer om projektet här: Om projektet

Projektet pågår i tre år.

Förutsättningar för deltagande (krav från ESF):

  • Projektet kommer att arbeta med Affärsutveckling, inte rena yrkesutbildningar.
  • Du ska ha varit verksam så pass länge att minst ett bokslut är klart.
  • Om du saknar anställda ska du vara verksam till minst 50 % i företaget.
  • Du ska ha tillväxtpotential och tillväxtambitioner.
  • Du ska inte ha uppburit för stort statsstöd under de senaste tre åren (totala gränsen 200 000 Euro)
  • Du får ha max 9 anställda.
  • En engångsavgift på 1.000 kr kommer att tas ut av varje företag

Datum för workshops Företagsanalys är klara! Anmäl dig nu

Under perioden maj-augusti kommer alla företag i projektet att få göra en företagsanalys med hjälp av ett digitalt verktyg. Inför analysen kommer ni att få en personlig inloggning till er egen profil på hemsidan.

I analysen ingår två träffar, del 1 och del 2, där analysverktyget kommer att förklaras och där du får möjlighet att under handledning arbeta med analysen samt utvecklingsplanen för just ditt företag.

Anmäl dig så snart som möjligt till Företagsanalys del 1 och del 2. Det finns ett flertal datum och orter att välja på, den första träffen är 10 maj i Östhammar. Anmälan sker via ett formulär som finns under fliken Företagsanalys, där även mer information finns.