Vi hjälper dig och ditt företag att utvecklas och nå uppsatta mål!

Vill du utveckla och stärka ditt företag och ditt företagande? Vill du bli bättre på att prioritera rätt saker för att föra ditt företag framåt?

Välkommen att kontakta oss på info@affarskompetens.nu eller 0293-74 50 10 så berättar vi mer!

Affärskompetens Nu är ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag i Norduppland.

Bakom projektet, som finansieras av ESF (Europeiska socialfonden), står företagarföreningar i Norduppland tillsammans med Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Projektet omfattar ca 300 företag och pågår från februari 2016 till januari 2019.

Är du/dina medarbetare intresserade av att kompetensutveckla er inom t ex  IT, försäljning, ekonomi, marknadsföring, administration  och ledarskap

 

 och samtidigt få möjlighet att knyta nya kontakter, få inspiration, byta erfarenheter och kanske hitta nya affärsmöjligheter?